Om MuseiTeknik

Vad?
MuseiTeknik vill spegla intryck, nyheter och utveckling inom området museikommunikation, förmedling och IKT.

Här ges referat och notiser om IKT och pedagogik för museer, naturvetenskap, konst och kulturarv. Med praktiska referenser till produkt- och programutvecklare, liksom till producenter och professionella organisationer inom området.

Utgångspunkten är frågor som berör brukarorienterade perspektiv inom museiutveckling, IKT och museiförmedling/kommunikation.

Vem?
Jag som skriver och startade bloggen heter Paul Henningsson och är museikonsult inom interpretation (integrerad förmedlingsplanering, pedagogisk gestaltning och brukarorienterad kommunikation).

Min specialinriktning är brukar-och besökarstudier samt IKT och interaktion inom förmedling och jag arbetar sedan slutet av 1990-talet med olika museer och liknande miljöer för upplevelser av konst, vetenskap, kultur- och naturarv.

Varför?
Denna blogg började 2006 som en fri fortsättning på boken “Digitala medier för besökare på museer”. Det är även en vidareutveckling av mina föreläsningar och kurser inom kulturarv, museivetenskap och digital gestaltning. Men kanske främst en “anteckningsblogg” för frågor som fångar mitt intresse för interaktioner i lärande sammanhang…inklusive det egna!

Det händer också att andra gästar bloggen med bidrag och artiklar!
Vill du skriva något eller tipsa MuseiTeknik?
Välkommen att höra av dig till: museiteknik(at)mail.com

musedia
musedia@Facebook

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: Comments Off