Projekt i bild: Evert Taubes Värld, Liseberg

Taubes värld, entré

Den 26 april 2008 invigdes nya upplevelsecentret “Evert Taubes värld” (1), på Lisebergs nöjesfält i Göteborg (2). Anläggningen har byggts upp bredvid parkens stora scen. Utöver attraktionen, invigdes även ett nytt café och en ny Taube-scen för artistframträdanden. Syftet med Lisebergsattraktionen är att presentera Evert Taube som allsidig konstnär, “lika mycket kompositör som författare och konstnär” (3).

Besökarna följer en rutt genom attraktionen, efter att ha åkt hiss upp från markplanet. Introduktionen består av en film som tar besökarna med tillbaka till Evert Taubes barndomsö Vinga. Filmen kombinerar effektfullt fotografi och animation och visas på en välvd stor filmduk.

Röster om Taube

Själva utställningen är uppbyggd kring 8 tematiska utställningsdelar, med titlar hämtade ur Everts produktion: “Jag kommer av et brusand’ hav”, “På gott och  ont”, “Så länge skutan kan gå”, “Möte i Monsunen”, “Min älskling du är som en ros”, “Sju sjömansvisor”, “Mina damer och herrar” samt “Calle Schewens vals”.

I den första delen gestaltas uppfattningar om Everts musik- och författarskap genom tiderna, med hjälp av “talking heads”-projektioner av olika karaktärer som spelar upp korta samtalsscener.

Porträttgalleri, Taubes värld

Pekskärm i ekfanérad pulpet, porträttgalleriet

“Evert Taubes värld” kombinerar olika typer av digitalmedia; tidsstyrda projektioner och filmer, pekskärmar och ljudstationer, som integrerats och varierats väl i den scenografiska miljön. Berättelserna stöds även på föremål som t ex brev, grammofonskivor, dokument och personliga ägodelar, som bland annat visas i utdragslådor och bakom luckor.

En stor del av samlingarna har aldrig tidigare visats offentligt och har nu köpts av Liseberg, efter att Gröna Lund i Stockholm tackat nej till att ta över Taubes kvarlåtenskap (4). Hela utställningensmaterialet presenteras för närvarande endast på svenska.

Inglasade draglådor,

Videokiosk: Taube i TV-studion

Hamnbaren: skuggspel med figurer

Till höjdpunkterna i utställningen hör arbetet med multimedial visualisering på hela rums- och väggytor, liksom genomgående utnyttjande av humor och musik. I en hamnkrog spelas ett skuggspel upp på barväggarna, vilket ger en ny dimension till dramatiserade visningar och berättande i utställningar.

I den sista stora utställningshallen i attraktionen följer ett levande sång- och bildspel som effektfullt flödar ut i hallens tak och väggar och på ett mycket medryckande sätt engagerar besökarna: två i vårt sällskap börjar sjunga med i sångtexterna!

Stora hallen, Taubes värld

Multimediaprojektion, stora hallen

Multimediaprojektion, stora hallen

“Taubes värld” är en av de största satsningarna inom upplevelsedesign i Sverige, på senare tid.

- Bakgrunden till satsningen var möjligheten för Liseberg att ta över material från familjen Taube, men också följa upp en uppskattad utställning om Evert Taube som visades för drygt 20 år sedan på Liseberg, berättar Katarina Gustafsson, projektledare för arbetet.
- Evert Taube tillhör samma folkliga kulturtradition som Liseberg vill verka inom. Han tillhör det svenska folket, på samma sätt som Liseberg vill vara en nöjespark för hela Sverige. Sedan Gröna Lund hade tackat nej till att göra någonting nytt av detta utställningsmaterial, bestämde sig Liseberg för att göra en satsning på en ny, moderniserad utställning, fortsätter Katarina.

I press och marknadsföring har “Taubes värld” beskrivits som någonting annat än ett museum eller  åkattraktion, men utnyttjar ändå en narrativitet direkt hämtad från moderna museers och utställningsproduktioners formspråk och pedagogik.

- Vi har haft ambitionen att försöka nå ut till så många olika typer av besökare som möjligt, berättar Katarina. Redan frälsta Taubekännare är ju inte svåra att få hit, men vi har också velat nå ut till nya grupper, inte minst till barn och ungdomar. Det har också varit en av anledningarna till att vi har valt att kalla Evert Taubes Värld för en upplevelseattraktion och inte för ett museum, fortsätter Katarina.

- Vi har helt enkelt med denna benämning velat understryka den upplevelse som vi bjuder på med alla filmer, skuggspel, videoinstallationer etc. Sedan är det ju bara en bonus att så många blir positivt överraskade över det mer traditionellt museala innehållet i attraktionen! avslutar Katarina Gustafsson.

Bok i monter med integrerad digital fotoram, Taubes värld

Fakta
Evert Taubes värld
Liseberg, Göteborg
Utställningskoncept och konstruktion:
Liseberg AB
Creative director:
David Schofield, Liseberg AB
IKT-installationer:
MassteknikInvigt: april 2008

Projektbudget: 21 mkr (totalt 114 mkr inkluderande Café och musikscen)
Projektmedverkande:Liseberg AB, Sven-Bertil Taube, Taubesällskapet, Sture Allén/Svenska Akademin, Göteborgs universitetsbibliotek, David Anthin, litteraturvetare och Taube-kännare.

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 19: Projekt i bild 1 kommentar

Projekt i bild: Sveriges Fängelsemuseum – med nya röster i mörkret!

Sveriges fängelsemuseum, Gävle

Sveriges Fängelsemuseum i Gävle (1) är ett kriminalvårdshistoriskt museum med utställningar i två fängelsebyggnader. Just nu producerar vi audioguider och bjuder nedan på en inblick i projektarbetet samt på några övergripande tankar kring ljudproduktionen.
 
PICKUP, Dataton Att museet befinner sig i två nedlagda fängelsebyggnader är en av våra största styrkor, men det innefattar samtidigt vissa utmaningar. Vi kan på grund av trånga utrymmen inte guida allt för stora grupper. I dag har vi inte kapacitet att ta emot alla besökare som önskar guidade visningar, vilket är en av anledningarna till att vi nu producerar audioguider!

Som de flesta läsare av Museiteknik nog känner till – audioguidens fördelar är många. Förutom att den aldrig blir sjuk, hes eller har en dålig dag så kan den guida på många språk och ge anpassade visningar, exempelvis till synskadade. Dessutom fungerar den utmärkt för personer med nedsatt hörsel då volymen är justerbar.

Med Datatons (2) senaste modell PICKUP (3), som vi kommer att använda, kan den även användas som hörapparat vid guidade visningar – det enda som krävs är en mikrofon på guiden.

För just Sveriges Fängelsemuseum finns ytterligare en stor fördel – audioguiden kan göra fler röster hörda! Audioguiden en utmärkt förmedlare av vårt immateriella kulturarv och museets historieskildring kommer därför att kompletteras med historier från verkligheten.

'Spanska fiolen', Sveriges fängelsemuseum, Gävle

Bilan, Sveriges fängelsemuseum

Vi kommer att bjuda in personer som arbetat inom kriminalvården, personer som suttit inne, anhöriga och inte minst brottsoffer, för att komplettera museets historieberättande med sina egna erfarenheter – vi vill visa att det finns många kriminalvårdshistorier.

Audioguiden ska inte bli en ersättning för- eller en kopia av våra guidade visningar. Detta medium är en helt annan aspekt av utställningsformen. Vår vision är att en person ska kunna gå med audioguide ena veckan och på en ordinarie visning veckan därpå och känna skillnad!

En betydande skillnad mellan guidad visning och audioguide är naturligtvis bristen på kropp och kroppsspråk hos den senare. Detta kräver så kallade uppväckare som med röster och ljud kan skapas för att behålla lyssnarens uppmärksamhet. En vanlig form av uppväckare är att använda två röster, oftast en man och en kvinna, som turas om att berätta.

Ljudlandskapet kan förstärka och skapa känslor kring det som syns i utställningen men också illustrera det som inte syns eller finns fysiskt representerat. Man kan förstärka, bygga upp och återskapa det immateriella; "times and spaces", stämningar och känslor. Ett strategi är att bjuda in källor, som vi planerar, men naturligtvis också genom att arbeta med dokumentära eller syntetiska ljud.

Beträffande manusarbetet är en strategi att varva uppmaningar och aktiviteter med fakta och berättelser för att på så vis nå olika besökartyper. Man kan klä ett förflutet fenomen i samtida kläder för att exemplifiera eller låta en liten detalj eller ett föremål fungera som nyckel till en större berättelse eller ett historiskt sammanhang. En historia kan berättas från många utkikstorn. Låt varje ljudspår börja från en nytt utkikstorn för att de tillsammans ska fungera som kollektiva uppväckare!

'Stickans' cell, Sveriges fängelsemuseum

Vad säger då kritikerna om mediet? Vissa hävdar att audioguiderna gör museibesöket asocialt, att det inte uppmuntrar kommunikation mellan besökare. Hörlurarna är en påtaglig barriär, men den kan avväpnas med hjälp av Datatons PICKUP som inte kräver hörlurar.

Men egentligen – vad är det för fel med att museibesöket blir en personlig upplevelse som sedan kan delas under promenaden från museet?

En annan aspekt av mediet som jag personligen ser som problematisk är om besökaren upplever transpondrarna som självändamål. Museibesöket kan i värsta fall bli en jakt på transpondrar. Jag anser att de ofta förekommande kartorna bidrar till detta då hela ens kropp tas upp av audioguiden då man går med hörlurar på huvudet, kartan i ena handen och audioguiden i andra. Beroende på hur utställningen ser ut kan man arbeta bort behovet av karta genom att exempelvis arbeta bort en förutbestämd rutt i manus. Transpondrarna kan också bli självändamål om manus inte knyter de föremål eller fenomen som beskrivs till sin utställningskontext. En väg bort från detta kan vara att försöka få besökaren att röra sig och se sig omkring i rummet.

Vi räknar med att ha den första versionen av audioguiden klar till senhösten 2008 och vi söker för närvarande medel för att översätta till andra språk samt producera en visning för synskadade. Arbetet med våra audioguider bedrivs organiskt vilket är möjligt då hela ljudproduktionen sköts på museet. Just nu har en testinspelning producerats, bland annat för att se om och i så fall hur utställningarnas befintliga ljudlandskap kan utnyttjas och vävas samman med audioguidens ljudlandskap och därmed underminera störande ljudkrockar.

PICKUP, Dataton

Testinspelningen har också gjorts för att kontrollera hörbarhet och tydlighet, då vårt cellfängelse, som en del av övervakningsstrategin, en gång i tiden avsiktligt byggdes för att vara lyhört. Sist men inte minst är det naturligtvis för att höra hur berättelsen tar form där de hör hemma – i utställningarna.

Projektet fortskrider och vi pas
sar på att hälsa Museitekniks läsare hjärtligt välkomna till oss!

Tack till Ingrid Blomkvist, audioguideproducent
Sveriges Fängelsemuseum (4) och författare till artikeln!

Under rubriken ‘Projekt i bild’ ges visuella referat över museer, projekt eller installationer som är intressanta inom området ikt, museer och förmedling.

Bidrag välkomnas! Skicka dina bilder och referat till: museiteknik@mail.com

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 05: Ljud- & audioguider19: Projekt i bild Comments Off

Projekt i bild: “Van Gogh – Voyage into the Myth”

 

Foajé, Seoul Museum of Art 

Strax före påsk avslutades konstutställningen "Van Gogh – Voyage into the Myth" (1) på konstmuseet Seoul Museum of Art, Sydkorea (2).

Besökarna kunde se över 60 verk av konstnären Vincent van Gogh, bland annat målningar och teckningar, inlånade främst från van Gogh museet i Amsterdam. Utställningen genomfördes i samarbete med dagstidningen Hankook Ilbo samt TV-bolaget KBS.  

Själva utställningen var traditionellt konsthistorisk, med tavlor arrangerade i kronologisk ordning. Förutom längre introduktionstexter vid varje huvudsektion bestod beskrivningar av tavlorna endast av korta textskyltar vid varje tavla.

Huvudinnehållet, beskrivningar av och förklaringar om van Gogh och hans arbete, fanns istället i en MP3-guide, som besökare kunde hyra för 2000 sydkoreanska Won, ca 13 kronor. Smart nog lämnades gudien ut vid sidan om själva utställningshallen, istället för vid receptionsdisken där detta säkert hade skapat mer trängsel och längre väntan.

Uthyrning av mediaspelare,  

Besökare hyr Mp3-guider,  

På traditionellt vis fanns siffror vid varje tavlas skylt, som motsvarade ljudspårens nummer i ljudspelaren. Eftersom trycket på utställningen medförde att besökare måste slussas i ordning genom utställningen, kom ljudguiden i praktiken att bli en linjär berättargudie.

MP3-spelaren var populär och lätt att använda, även om berättarrösten, en "neutralt trevlig" kvinnoröst kunde upplevas lika informativ som officiell. Varje besökare hyrde sina egna spelare med lur, dvs varje användare lyssnade individuellt.

Själva ljudspelaren var av märket iMuz Mu-908 (3), en mediaspelare för ljud, video, bilder, röstinspelning, radio och anteckningar. Med stöd för flera filformat som: Mp1, MP2, MP3, JPG, TXT, WMA, WAV, APE, FLAC, och AVI.
 
Mediaspelaren har alltså möjlighet visa bilder på display:en men detta hade inte genomförts vid denna utställning. Som en "konsumentprodukt" i första hand, var spelaren inte förberedd för simultan uppspelning av ljud och bild – användaren hade i så fall fått växla mellan ljudläge och bildviningsläge, vilket hade inneburit lite mera trixande och inte så användarvänligt.

Men som en enkel lösning betraktat, var detta en väldigt effektiv använding av en ljudguide i samband med en tillfällig utställning.

iMuz MU-908 mediaspelare 

Utställningen var en stor framgång, med långa köer under helger och på nyårs- och vinterlov. För många som sällan haft möjlighet att resa utomlands, innebar detta ett speciellt tillfälle att se ett lika omtalat som berömt namn ur den västerländska konsthistorien. Många föräldrar passade på att ta med sina barn på något som de hoppades skulle bli en mycket lärorik upplevelse..i köerna hördes flera mammor upprepa "Anteckna nu flitigt", följt av sönernas suckande..
Nästa gång kanske innehållet kunde anpassas till barnbesökarna, som gärna utforskade MP3-spelaren.

Barnfamilj med MP3-guider i utställningen 

Tack till Smilla Song för referatet och bilderna!

Lyssna även på:
Digitalguide för barn, kungliga palatset i Seoul Sydkorea


Under rubriken ‘Projekt i bild’ ges visuella referat över museer, projekt eller installationer som är intressanta inom området ikt, museer och förmedling.

Bidrag välkomnas! Skicka dina bilder och referat till: museiteknik@mail.com

 

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 05: Ljud- & audioguider19: Projekt i bild Comments Off

Projekt i bild: National Waterfront Museum, Wales

Under rubriken ‘Projekt i bild’ ges visuella referat över museer, projekt eller installationer som är intressanta inom området ikt, museer och förmedling.

Bidrag välkomnas! Skicka dina bilder och referat till: museiteknik@mail.com

National Waterfront Museum, Wales. Foto: P Henningsson

National Waterfront Museum, Wales – ett stort grannskapsmuseum

National Waterfront Museum i staden Swansea (1) öppnade oktober 2005, efter en sammanslagning av gamla "Welsh Industrial and Maritime Museum " i Cardiff och  "Swansea maritime and Industrial Museum". Den nya anläggningen byggdes ihop med ett äldre hamnmagasin som tidigare tillhörde museet i Swansea.

 Sjöfartsutställning, NWFM. Foto: P Henningsson

En bred publikundersökning visade att de gamla utställningarna främst intresserade och talade till en begränsad grupp fantaster. Det nya museet skulle nå betydligt fler och bredare grupper. Genom att ta fasta på människor som format och påverkats av landets tunga industrialisering, skulle det nya museets förmedlingsstrategi (=interpretive plan) byggas kring olika berättelser och lokala röster.

Utställningarna grupperades efter 15 teman, bland annat "Landscape", "People", "Organisations", "Day’s Works", "Achievers", "Networks" och "Transformations".

 

 

Förmedlingsstrategin byggde på extensiv användning av IKT. Installationerna konstruerades för att svara upp mot en rad krav: att vara intuitiva, att stödja och stimulera interaktion för flera personer, att vara fysiskt tillgängliga genom minimum av kontroller och istället använda kropps- och geststyrning samt att vara språkligt tillgängliga med walesiska, engelska samt teckenspråk.

Pekskärmar i utställningar simultantolkas med teckenspråk. Foto: P Henninsgsson 

Geststyrd navigeringskonsoll, NWFM. Foto: P Henningsson 

Genom innovativ användning av arikivmaterial,föremål och IKT stimuleras besökaren att undersöka närmare på egen hand. Bland annat som 3D-rendrering av äldre plan- och husritningar kopplat till personarkiv, som ger möjlighet att magiskt stiga in virtuellt i olika slags källmaterial.

3D-virtualitet i arkivkällor, projicerade på transparenta hängande skärmar skapar nya effekter. Foto: P Henningsson 

 

 

Ett större café på bottenplan och en utsiktsbrygga över Swanseas båtmarina ger möjligheter att koppla av eller bara spana på egen hand, utan "instruktioner".

Utsiktsbryggan med museifartyg och Swansea marina inom synhåll. Foto: P Henningsson 

Subtila miljö- och ambiensljud i hela utställningen ger både närvaro och historisk känsla, t ex tickande väggur, velocipedljud och olika naturljud.

Diskreta ljudinstallationer vid föremål. Foto: P Henningsson 

The National Waterfront Museum är en imponerande nytändning av ett äldre museum, som utvecklat interpretationen på flera nivåer och som på kort tid utvecklats till en träffpunkt för Swanseas befolkning, föreningar, skolor, turister, näringsliv. På ett sätt som åstadkommer mycket hög fysisk och sensorisk tillgänglighet, till innehåll och utställningar.

Samtidigt förekommer enstaka designmissar, såsom bland annat golvprojicerade berättarframställningar i avsnitt med stort dagsljusinsläpp, liksom ett både olyckligt och märkligt val av språkvalsknappar i rött och grönt vid videokioskerna (grön knapp för walesiska, röd för engelska). Flera besökare, inklusive Museitekniks utsände, tryckte rött för "Stopp" och sedan "Grönt" och sedan "Stopp"-knapp igen utan att förstå vad som egentligen pågick!

 

Fakta

National Waterfront Museum, Swansea
Amgueddfa Cymru / National Museums Wales

http://www.museumwales.ac.uk/en/swansea/

Utställningsform & IKT-design: Land Design Studio

Invigt: oktober 2005
Antal besökare första 12 månader: 241 000

Projektbudget: 33 miljoner GBP
Finansiering: Heritage Lottery Fund, Welsh Assembly Government, Welsh European Funding Office, Welsh Development Agency, Welsh Tourist Board.

 

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 12: Interpretation19: Projekt i bild Comments Off