Temadag: “Den delaktiga besökaren”

Person som fotar väggkonstverk med smart mobiltelefon. Foto: Patrick Tomasso (CC0 1.0)

27 oktober ordnas seminariet “Den delaktiga besökaren” (1) på Nordiska museet (2) i Stockholm. Arrangörer är Nordiska museet och Riksförbundet Sveriges museer (3), i samarbete med kunskapsföretaget Volante Research (4).

Ett mycket spännande program ser det ut som, bland annat kommer rapporten ”Digitalt museiengagemang” att presenteras i samband med seminariet, av ek. dr. Christoffer Laurell vid Stockholms universitet (5) samt Volante Research. Rapporten presenterar en studie, där de statliga museernas kommunikation via sociala medier har kartlagts under 12 månader (6).

Under seminariet medverkar även Jonas Heide Smith, ledare för digitala enheten på Statens museum för konst (7) i Köpenhamn under rubriken “Brugeren som strategi”.
Kajsa Hartig, ledare för digitala medier på Nordiska museet och Elisabeth Boog från Stockholms länsmuseum (8) presenterar projektet “Samla sociala digitala bilder”.

Hela programmet kan läsas på Nordiska museets blogg (9 ) och anmälan till seminariet, som är kostnadsfritt, kan göras online via webbformulär (10).

“Den delaktiga besökaren”

 

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 07: Webb & sociala medier10: Research11: Konferenser13: Museivetenskap15: Besökarstudier & publikutveckling Comments Off

“Digikult 2016″ via Twitter

Följ konferensen Digikult 6-7 april via Twitter:


Digikult 2016

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 01: Nyheter & saxat11: Konferenser Comments Off

Konferenser: “Digikult” + museernas vårmöte

Två av årets viktigare nationella museikonferenser genomförs nu under våren. “DigiKult – digitalt kulturarv i praktiken” (1), som den 6-7 april hålls för fjärde gången, samt museernas vårmöte (2), 19-21 april, med underrubriken “Mod och makt”.

Som vanligt under vårmötet, hålls ett par förmöten med associerade föreningar och nätverksgrupper. En av profiltalarna i programmet är bland andra David Fleming, ledande museiutvecklare och chef för National Museums Liverpool (3).

Under vårmötet delas även pris ut till t ex årets utställning och årets pedagogiska pris, genom föreningarna “Forum för utställare” (4) respektive FUISM (5).
De nominerade utställningarna 2016 är “MegaMind” (6) på Tekniska museet (7) och “Utopian Bodies ” (8) på Liljevalchs (9), båda i Stockholm samt “Playground” (10) på Världskulturmuseet (11) i Göteborg.

Taktil upplevelsetavla i utställningen Kännbart. Foto: Örebro läns musuem (CC BY-NC 2.0)

Dag två är extra intressant, med flera programpunkter om digital förmedling, digitalisering, publik- och organisationsutveckling och tillgänglighetsfrågor. Under andra dagen hålls även seminarium med den lockande titeln: “Hur ser museiteknikers situation ut på svenska museer?”  (12).

Museernas vårmöte hålls i Linköping och Norrköping, se konferenswebbplatsen (13) för anmälan och fullständigt program.

Eregalerij, Rijksmuseum Foto: Erik Smits, 2015

Till “DigiKult” kommer gäster verksamma både i Sverige och internationellt. De senaste gångerna har programmet haft tydligt fokus på digitala förmedlingsfrågor och användarorienterade perspektiv, med flera presentationer av pågående eller genomförda projekt. Ett bra tillfälle att både uppdatera sig och möta/diskutera IKT med kollegor…

I årets program blir det intressant att möta bland andra representanter från Rijksmuseum (14) i Amsterdam, Nederländerna, från British Library, att höra om projekt kring digitala berättelser, forskning kring selfie-fotografering i utställningar samt en presentation av “KulTur” (15), organisationen Svenskt kulturarvs (16) nya mobil-app för barn och skolor.

Användargränssnitt från appen KulTur ©Svenskt kulturarv

“Digikult” arrangeras av Västra götalandsregionen, Västarvet (17), Kultur i Väst (18), Göteborgs kulturförvaltning (19) med flera parter. Hela programmet i detalj, liksom information om anmälan finns på konferensens webbplats (20).

Museernas vårmöte 2016
DigiKult – digitalt kulturarv i praktiken

 

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 01: Nyheter & saxat11: Konferenser Comments Off

Konferens: “Digital insamling”

19-20 november arrangerar nätverket DOSS, Dokumentation av samtida Sverige (1), tvådagarskonferensen “Digital insamling” (2) på Nordiska museet (3) i Stockholm.

“Digital insamling är ett hett ämne inom kulturarvssektorn. Många arbetar just nu med de utmaningar området medför. Konferensen den 18–19 november syftar till att besvara några av de frågor som uppkommer och ge goda exempel på pågående projekt och metoder.” (4

DOSS är efterföljaren till det som tidigare kallades SAMDOK, nätverket för samtidsdokumentation (5).

Konferensen tar upp olika sidor av digital kultur, digital insamling och bevarande samt samtidsdokumentation. Med flera spännande punkter, bland annat presenteras “Minnen – en digital plattform för immateriellt kulturarv” (6), appen “Tidsmaskinen” (7) och projektet “Tidsgeograferna” i Skåne, samt om att arbeta med brukardeltagande via social medier och betraktelser kring netnografi (8).

Se hela programmet på konferensens hemsida (9) . Kostnad för dagarna är 800 kr, se hemsidan för anmälan (10) och mer information.

“Digital insamling – DOSS höstmöte i samarbete med Nordiska museet”

Se även:
“Samhällstrender och kulturvanor: en omvärldsanalys”

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 11: Konferenser Comments Off

Seminarium: “The Power of the Prototype”

Deltagare i kreativ workshop. Foto: Paul Henningsson, musedia

Hur får vi digitala projekt att handla om människor? Hur producerar vi smarta lösningar med liten budget?

Lyssna till inspirerande berättelser av experter från Tyskland, Nederländerna och England. Få inblick i unika och inspirerande digitala projekt, som alla använder innovativa sätt att engagera användaren.

Föreningen IdeK (1), Innovation, idéer, design, kommunikation och kulturarv, arrangerar ett kostnadsfritt eftermiddagsseminarium den 15/9 kl. 14 på Tekniska museet (2), Stockholm. Seminariet  hålls på engelska.

Medverkande under seminariet är: Mariet Erica, Online Communications Manager, Van Abbemuseum (3), Eindhoven, Nederländerna, Cori Moore (4), innovationskonsult från Berlin, Tyskland samt Abhay Adhikari (5), Digital strateg från i Storbritannien.

För mer information och för att anmäla dig, se IdeK:s webbplats (6) samt Facebook-sida (7).

“The Power of the Prototype”

IdeK 

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 11: Konferenser Comments Off

Konferenser med ljud-tema

Två konferenser under maj väcker nyfikenhet! “Work With Sounds Ljudkonferens” (1) samt konferensen om konst, ljud och radio” (2).

Logotyp: Work With Sounds

“Work With Sounds” arrangeras 18 maj på Arbetets museum (3) i Norrköping och har som tema att uppmuntra till mer ljud i utställningar och i kulturskapande.

Målet är också att inspirera till att använda och bidra till ljud-databasen “Work With Sounds” (4), som är en del av ett pågående EU-projekt som dokumenterar utrotningshotade ljud från industrisamhället (5).

Under konferensen presenteras ljuddatabasen och nya ljudverk som hämtat ljud ur “WWS”. Dagen innehåller  även föredrag om ljud i dataspel, samt tankar om ljud i utställningsmiljön. Konferensen ges i samarbete med Östgötaljud (6).

För mer information, kontakta: Torsten Nilsson tel 011-23 17 26. Se hela programmet och anmäl dig via inbjudan (7) (PDF).

Foto: ljudverk "Distant Sounds", Varberg av Susan Philipsz

“Konferens om konst, ljud och radio” hålls den 28-29 maj på tre orter i Halland, med anknytning till aktuell  ljudkonst och ljudupplevelser.

Konferensdagarna vill ta upp frågor om ljud, teknik och ljudskapande: vad ingår i begreppet ljudkonst? Vilken infrastruktur krävs för att ljudkonst ska få en bra utveckling? Hur kan samarbeten mellan konst, ljud och radio se ut (8)?

Den 28 maj diskuteras vad ljudkonst är, med studiebesök till bland annat Harp Art lab (9) i Harplinge, för en presentation av Kvarnofonen (10). Dagen efter är tema konst och radio, med resa till Världsarvet Grimeton (11) nära Varberg, samt en workshop. Konferensen arrangeras av Riksutställningar (12) och Hallands Konstmuseum/Konst i Halland (13).

Se hela programmet samt gör anmälan på nätet (14).

Work With Sounds Ljudkonferens

Konferens om konst, ljud och radio

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 11: Konferenser Comments Off

Konferens: Digikult 2015

Illustration för konferensen Digikult 2015, av Digikult
Illustration av Digikult (CC BY-SA)

“Digitalt kulturarv i praktiken” är underrubriken  på konferensen “Digikult” (1) som hålls 25-26 mars i  Göteborg.

Den första  konferensen arrangerades 2013 och bakom programmet står bland andra Västra götalandsregionen (2), Göteborgs stads kulturförvaltning (3), Riksarkivet (4) samt Wikimedia Sverige (5) och genomförs med stöd av Digisam (6).

Avsikten med “Digikult” är att skapa en mötesplats för praktiska digitaliseringsfrågor kring kulturarvet. Ett forum att dela med sig och lära kring erfarenheter av ett brett digitalseringsarbete, både i större projekt och i småskaligare form. Valda presentationer från tidigare konferenser kan ses som klipp på Digikults webbplats (7).

I år fokuserar konferensen på delaktighet, tillgänglighet och utveckling och innehåller många spännande punkter, t ex “Digitala utställningar i praktiken”, “Reimagining Museum Collections”, “Game Over. Play again? Om bevarande av dataspel” med mera.

Besök konferensens webbplats för hela programmet och anmälan (8)!

Digikult 2015

Se även:
ENUMERATE – digitaliseringsenkät 2015

 

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 11: Konferenser Comments Off

Röster från NODEM 2014

POLIN Museum of the History of Polish Jews. Foto:  W. Kryński / POLIN

I december hölls konferensen NODEM (1) vid det nybyggda museet för de polska judarnas historia POLIN (2) i Warszawa.

2014 var konferensens tema “Engaging Spaces – Interpretation, Design and Digital Strategies”. Året innan tioårsjubilerade forumet i Stockholm med ett välfyllt, spännande program.

Efter att ha vuxit sig starkt till ett internationellt forum, med fokus på innovativ och användarorienterad IKT inom kulturarvsförmedling, ställde MuseiTeknik några frågor till några av talarna om vad de har upplevt och vad de önskar se vid framtida NODEM-konferenser?

Marco de Niet, Direktör för Stichting DEN (3), Nederländerna:Marco de Niet. Foto från NODEM 2104
- Höjdpunkten för mig var mångfalden och den höga kunskapsnivån hos alla internationella deltagare under konferensdagarna. Jag är ledare för en ‘systerkonferens’ till NODEM, kallad Digital Strategies for Heritage (DISH). Vi har inlett ett samarbete mellan båda konferenserna, eftersom vi delar det profesionella intresset för innovation inom IKT naturligtvis, samt för att vi vill skapa broar mellan olika kunskapsfält
, berättar Marco de Niet.

- Vi kompletterar också varandra; NODEM har sin tydliga förankring inom interaktionsdesign och utställningar. Organisationen DEN fokuserar på att utveckla digitala strategier för kulturarvsorganisationer. I framtiden hoppas jag vi kan stärka våra samarbeten, för att behålla innovation som en del av långsiktigt hållbart arbete med digitalt kulturarv. 

Kommentarer från Herminia Din, professor vid University of Alaska Anchorage (4):

Herminia Din. Foto från NODEM 2104
- NODEM-konferenserna är mycket professionellt arrangerade och är en av de med det bästa bemötandet. Antalet deltagare, 150-200, ger många tillfällen att möta och byta erfarenheter, kollegor och yrkespersoner emellan. I år var bidragen från alla huvudtalare suveräna och även rundturerna. Att få tillfälle att besöka och uppleva de många olika museerna i och kring Warszawa, gav insikter om vad det här med museer handlar om
, menar Herminia.

- Föreläsningar är bra men personligen skulle jag önska lite mer av kommunikation mellan talarna och publiken, jag föredrar själv att delta i dialoggrupper, Q&A sessions och så vidare.

Jussi Ängeslevä. Foto från NODEM 2014
Jussi Ängeslevä, vice AD, ART+COM Studios (5):

- Jag har bara deltagit vid en eller två liknande arrangemang tidigare, men jag måste säga det avspända upplägget, chansen att träffa både kollegor och nya människor, var en behållning för mig. Vad jag skulle vilja ta del av vid framtida NODEM-konferenser? Skulle vilja höra mer om finansieringsstrategier inom området och projektledningaspekter vid utveckling och produktion av utställningar, avslutar Jussi Ängeslevä.

Hela konferensdokumentationen från NODEM 14, inklusive presentationer, finns att ladda ner på konferensens webbplats (6). Under “NODEM Repo” (7) finns ett arkiv över samtliga papers och presentationer sedan starten.

Logotyp för konferensen NODEM

NODEM 2014
NODEM 2014 Proceedings (PDF)

 

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 11: Konferenser 1 kommentar