Seminarium: “The Power of the Prototype”

Deltagare i kreativ workshop. Foto: Paul Henningsson, musedia

Hur får vi digitala projekt att handla om människor? Hur producerar vi smarta lösningar med liten budget?

Lyssna till inspirerande berättelser av experter från Tyskland, Nederländerna och England. Få inblick i unika och inspirerande digitala projekt, som alla använder innovativa sätt att engagera användaren.

Föreningen IdeK (1), Innovation, idéer, design, kommunikation och kulturarv, arrangerar ett kostnadsfritt eftermiddagsseminarium den 15/9 kl. 14 på Tekniska museet (2), Stockholm. Seminariet  hålls på engelska.

Medverkande under seminariet är: Mariet Erica, Online Communications Manager, Van Abbemuseum (3), Eindhoven, Nederländerna, Cori Moore (4), innovationskonsult från Berlin, Tyskland samt Abhay Adhikari (5), Digital strateg från i Storbritannien.

För mer information och för att anmäla dig, se IdeK:s webbplats (6) samt Facebook-sida (7).

“The Power of the Prototype”

IdeK 

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 11: Konferenser Comments Off

Konferenser med ljud-tema

Två konferenser under maj väcker nyfikenhet! “Work With Sounds Ljudkonferens” (1) samt konferensen om konst, ljud och radio” (2).

Logotyp: Work With Sounds

“Work With Sounds” arrangeras 18 maj på Arbetets museum (3) i Norrköping och har som tema att uppmuntra till mer ljud i utställningar och i kulturskapande.

Målet är också att inspirera till att använda och bidra till ljud-databasen “Work With Sounds” (4), som är en del av ett pågående EU-projekt som dokumenterar utrotningshotade ljud från industrisamhället (5).

Under konferensen presenteras ljuddatabasen och nya ljudverk som hämtat ljud ur “WWS”. Dagen innehåller  även föredrag om ljud i dataspel, samt tankar om ljud i utställningsmiljön. Konferensen ges i samarbete med Östgötaljud (6).

För mer information, kontakta: Torsten Nilsson tel 011-23 17 26. Se hela programmet och anmäl dig via inbjudan (7) (PDF).

Foto: ljudverk "Distant Sounds", Varberg av Susan Philipsz

“Konferens om konst, ljud och radio” hålls den 28-29 maj på tre orter i Halland, med anknytning till aktuell  ljudkonst och ljudupplevelser.

Konferensdagarna vill ta upp frågor om ljud, teknik och ljudskapande: vad ingår i begreppet ljudkonst? Vilken infrastruktur krävs för att ljudkonst ska få en bra utveckling? Hur kan samarbeten mellan konst, ljud och radio se ut (8)?

Den 28 maj diskuteras vad ljudkonst är, med studiebesök till bland annat Harp Art lab (9) i Harplinge, för en presentation av Kvarnofonen (10). Dagen efter är tema konst och radio, med resa till Världsarvet Grimeton (11) nära Varberg, samt en workshop. Konferensen arrangeras av Riksutställningar (12) och Hallands Konstmuseum/Konst i Halland (13).

Se hela programmet samt gör anmälan på nätet (14).

Work With Sounds Ljudkonferens

Konferens om konst, ljud och radio

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 11: Konferenser Comments Off

Konferens: Digikult 2015

Illustration för konferensen Digikult 2015, av Digikult
Illustration av Digikult (CC BY-SA)

“Digitalt kulturarv i praktiken” är underrubriken  på konferensen “Digikult” (1) som hålls 25-26 mars i  Göteborg.

Den första  konferensen arrangerades 2013 och bakom programmet står bland andra Västra götalandsregionen (2), Göteborgs stads kulturförvaltning (3), Riksarkivet (4) samt Wikimedia Sverige (5) och genomförs med stöd av Digisam (6).

Avsikten med “Digikult” är att skapa en mötesplats för praktiska digitaliseringsfrågor kring kulturarvet. Ett forum att dela med sig och lära kring erfarenheter av ett brett digitalseringsarbete, både i större projekt och i småskaligare form. Valda presentationer från tidigare konferenser kan ses som klipp på Digikults webbplats (7).

I år fokuserar konferensen på delaktighet, tillgänglighet och utveckling och innehåller många spännande punkter, t ex “Digitala utställningar i praktiken”, “Reimagining Museum Collections”, “Game Over. Play again? Om bevarande av dataspel” med mera.

Besök konferensens webbplats för hela programmet och anmälan (8)!

Digikult 2015

Se även:
ENUMERATE – digitaliseringsenkät 2015

 

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 11: Konferenser Comments Off

Röster från NODEM 2014

POLIN Museum of the History of Polish Jews. Foto:  W. Kryński / POLIN

I december hölls konferensen NODEM (1) vid det nybyggda museet för de polska judarnas historia POLIN (2) i Warszawa.

2014 var konferensens tema “Engaging Spaces – Interpretation, Design and Digital Strategies”. Året innan tioårsjubilerade forumet i Stockholm med ett välfyllt, spännande program.

Efter att ha vuxit sig starkt till ett internationellt forum, med fokus på innovativ och användarorienterad IKT inom kulturarvsförmedling, ställde MuseiTeknik några frågor till några av talarna om vad de har upplevt och vad de önskar se vid framtida NODEM-konferenser?

Marco de Niet, Direktör för Stichting DEN (3), Nederländerna:Marco de Niet. Foto från NODEM 2104
- Höjdpunkten för mig var mångfalden och den höga kunskapsnivån hos alla internationella deltagare under konferensdagarna. Jag är ledare för en ‘systerkonferens’ till NODEM, kallad Digital Strategies for Heritage (DISH). Vi har inlett ett samarbete mellan båda konferenserna, eftersom vi delar det profesionella intresset för innovation inom IKT naturligtvis, samt för att vi vill skapa broar mellan olika kunskapsfält
, berättar Marco de Niet.

- Vi kompletterar också varandra; NODEM har sin tydliga förankring inom interaktionsdesign och utställningar. Organisationen DEN fokuserar på att utveckla digitala strategier för kulturarvsorganisationer. I framtiden hoppas jag vi kan stärka våra samarbeten, för att behålla innovation som en del av långsiktigt hållbart arbete med digitalt kulturarv. 

Kommentarer från Herminia Din, professor vid University of Alaska Anchorage (4):

Herminia Din. Foto från NODEM 2104
- NODEM-konferenserna är mycket professionellt arrangerade och är en av de med det bästa bemötandet. Antalet deltagare, 150-200, ger många tillfällen att möta och byta erfarenheter, kollegor och yrkespersoner emellan. I år var bidragen från alla huvudtalare suveräna och även rundturerna. Att få tillfälle att besöka och uppleva de många olika museerna i och kring Warszawa, gav insikter om vad det här med museer handlar om
, menar Herminia.

- Föreläsningar är bra men personligen skulle jag önska lite mer av kommunikation mellan talarna och publiken, jag föredrar själv att delta i dialoggrupper, Q&A sessions och så vidare.

Jussi Ängeslevä. Foto från NODEM 2014
Jussi Ängeslevä, vice AD, ART+COM Studios (5):

- Jag har bara deltagit vid en eller två liknande arrangemang tidigare, men jag måste säga det avspända upplägget, chansen att träffa både kollegor och nya människor, var en behållning för mig. Vad jag skulle vilja ta del av vid framtida NODEM-konferenser? Skulle vilja höra mer om finansieringsstrategier inom området och projektledningaspekter vid utveckling och produktion av utställningar, avslutar Jussi Ängeslevä.

Hela konferensdokumentationen från NODEM 14, inklusive presentationer, finns att ladda ner på konferensens webbplats (6). Under “NODEM Repo” (7) finns ett arkiv över samtliga papers och presentationer sedan starten.

Logotyp för konferensen NODEM

NODEM 2014
NODEM 2014 Proceedings (PDF)

 

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 11: Konferenser 1 kommentar

Intensivdagarna 2014 – Sveriges största mötesplats för utställare

Intensivdagarna 2014.  Sveriges största mötesplats för utställare

19-21 november arrangerar Riksutställningar (1) “Intensivdagarna 2014. Sveriges största mötesplats för utställare” i Visby, Gotland.

Tema för konferensen som hålls för fjärde gången är: Modiga Samarbeten – utställning, mångfald, teknik (2), med nordiska och internationella inbjudna föreläsare.

I år har programmet fler inslag av praktiska workshops, jämfört med tidigare med spännande titlar som: “Ögonblick i 3D”, scannerbygge med hjälp av Raspberry pi, “Kreativa kopplingar”, experiment med sensorer, “Besökarens  kunskaper gör utställningen bättre!” med flera. Dessutom ges möjlighet att få individuell rådgivning om utställningsproduktion.
Ladda hem det fullständiga programmet som PDF (3)

Följ dagarna här via Twitter!


Intensivdagarna 2014
Intensivdagarna 2014@Facebook

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 11: Konferenser Comments Off

Seminarium: “Lärandet är museets hjärta”

Grafisk bild: 'Lärandet är museets hjärta'. Riksutställningars seminarium, 22 september 2014

Besökares lärande och upplevelser är just nu i fokus vid svenska museer och besöksmål..

Under året pågår olika aktiviteter, t ex seminarier för Riksförbundet Sveriges museers nya besökaroreinterande branschvision (1). Och i juni ordnade Centrum för Naturvägledning seminarium med interpretation-profilen James Carter (3).

Den 22 september bjuder Riksutställningar till en temadag, “Lärandet är museets hjärta” (4) på Fotografiska museet (5) i Stockholm:

“..fokus på publikutveckling har bidragit till att lyfta frågor kring jämställdhet, delaktighet och inklusion. Metoder för dialog och delaktighet utvecklas fortlöpande för att göra svenska museer mer tillgängliga. I denna utveckling är det viktigt att vi även har ett internationellt perspektiv.” (5)

Medverkande är några av de mest inflytande personerna inom den internationella museiscenen: John H Falk, professor och forskare samt medförfattare till klassikern “The Museum Experience” (6), samt David Anderson, tidigare chefen för lärande och interpretation vid Victoria & Albert Museum (7) och känd för inspirerande och metodutveklande arbeten.

Dessutom medverkar Margherita Sani, projektledare för omtalade EU-projektet “The Learning Museum” (8) samt Anne Bamford, professor och internationell forskare inom kulturellt och konstbaserat lärande.

Inledande presentationer följs av samtal och deltagare uppmanas ha med sig en smart mobil eller en surfplatta, för att skapa största möjliga interaktivitet med seminarie-innehållet.

Avgiften är 600 kr och anmälan görs på Riksutställningars webbplats (9). För mer information, kontakta Eva Lundqvist: eva.lundqvist@riksutstallningar.se

“Lärandet är museets hjärta”

 

 

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 11: Konferenser14: Museipedagogik Comments Off

Seminarium: Känn dig som hemma på det lärande museet

Våren är säsong för många spännande möten och konferenser: 6 maj arrangeras “Känn dig som hemma på det lärande museet” (1) på Jamtli (2) i Östersund, det andra av fyra seminarier som hålls under 2014 med syfte att ta fram en vision för sveriges museer 2025.

Alla museiverksamma är välkomna att delta i samtalen. Frågor som ställs är:
Vem är förmedlare på museerna 2025? Vem använder museerna 2025? Vilka samhällsuppdrag är viktigast för museerna 2025?

“Processen utgår från seminarier, samtal med museerna och analyser av museernas behov. Tillsammans kan vi vara en samlad kraft för utvecklingen av ett framtidens samhälle, som bygger på grunden att alla människor har lika värde och lika stor rätt att delta i kultur och lärande.” (3)

Vid Jamtli diskuteras museernas roll för det livslånga lärandet och samarbetet med skola. Inspirationsföredrag varvas med workshops och inbjudna inspiratörer är: Carl Heath, forskare inom lärande och IKT vid Interactive Institute (4), Sofi Lagergren, mediepedagog och filmcurator vid Bio Rio (5), pedagogen Peter Skogsberg vid Marinmuseum (6) samt Daniel Lundqvist, skolutvecklare vid NAV (7) i Nacka.

Stafettseminarierna ordnas av Riksförbundet Sveriges museer (8) tillsammans med Riksutställningar (9) och medlemsmuseer.

30 september hålls nästa seminarium på Arbetets museum (10) i Norrköping och sista på Malmö museer (11) den 19 november.

Seminarierna är kostnadsfria, men föranmälan krävs.
Läs mer om mötet i Jamtli och anmäl dig via webbplatsen (12)

Näsgården 1895 - än idag bedrivs jordbruket på Jamtli med endast hästar som dragare. Foto: Jamtli.

“Känn dig som hemma på det lärande museet” 

Sveriges museer – Vision 2025

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 11: Konferenser Comments Off

Strategi för utveckling av bärbara guider

Bild och ljud säger ofta mer än ord..i detta fall ett klipp med en bra presentation av strategisk planering och utveckling av bärbara digitala guider.

Här med exemplet MOMA, Museum of Modern Art i New York (1) presenterat av museets Allegra Burnette under NODEM 2013 (2).

(Syns inget klipp? Ladda om sidan)

“Supporting the Museum’s Mission through Mobile

MOMA

p

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 05: Ljud- & audioguider06: Digitalguider & mobilt11: Konferenser Comments Off