Refererat: “Digital teknik för naturvägledning och interpretation”

Deltagare på digitalt seminarium vid CNV, 2017. Foto: Anders Arnell, CNV

Tredje seminariet i ordningen kring digital teknik i naturvägledning och interpretation (1), lockade omkring 100 personer till Uppsala, i slutet av januari.

Som arrangör stod Centrum för Naturvägledning (2) vid Sveriges Lantbruksuniversitetet, SLU (3) och seminariet var en fortsättning på tidigare genomförda konferensdagar på detta tema.

De båda dagarna kretsade mycket kring genomförda projekt med mobil inriktning, appar, AR och spelifieringstänkande. Det fanns även ett “diskussionstorg” för deltagarnas möjlighet att samtala kring olika frågeställningar vid olika stationer. Här pågick även mingel/presentationer med utvecklare och företag som presenterade produkter och tjänster kring naturvägledning, med stöd av digital teknik. Bland andra Naturpodden (4), Laterna Vox (5),  Naturkartan (6) och Tidsmaskinen (7).

Den första dagen fick deltagarna chans att prova den nya AR- appen “Augmented History” (8) på plats vid Gamla Uppsala. Andra dagen förmedlade Oscar Engberg, tekniker från Riksutställningar (9), erfarenheter av bildskärmar med digitalt bläck, strömsnåla och testade för utomhusbruk, vid en av RU:s installationer vid en fornminnesplats på Öland (10 ). Själv höll jag en presentation om planering av mediestödd interpretation från ett besökarperspektiv med utgångspunkt från fem hållpunkter (11).

För mig var det första gången jag deltog i ett av CNV:s arrangemang kring digital teknik, vilka har kommit att bli mycket uppskattade. Det var trevligt att träffa nya och gamla kollegor och det uppstod flera intressanta frågor och diskussioner, som även fortsatte på kvällen vid en gemensam middag för deltagarna.

Besökare vid solscellsdriven ljudstation utomhus. Utveckling och foto: Laterna Vox

Samskapande
Något som återkom, och som jag inte hört om så mycket tidigare, var fenomenet “Citizen science” (12), eller “medborgarforskning” på svenska.

Intresset för djur och natur hos allmänheten är stort och flera nya digitala tjänster, som t ex natur-webbportaler och artbanker, bygger på möjligheten för intresserad allmänhet att bidra med innehåll i form av egna observationer, t ex av fåglar, andra djurarter men även geodata.

Det kanske inte syns eller märks hos alla tjänster i sig, men det var intressant att många aktörer inom naturvägledningsområdet orienterar sig utifrån detta samskapande med brukare. Inte minst de möjligheter som webben och mobilen ger, att öppna för tvåvägskommunikation. På många sätt bygger detta vidare på samarbeten som alltid förekommit med föreningar, fågelskådare etc.

“Citizen Sicence” går till exempel att jämföra med begrepp som “Public understanding of Science”, även “Public Awareness of Sceince” (13), omhuldat inom science center-pedagogik och naturkunskapskommunikation. Det berör även webbfenomenet “Crowdsourcing” (14), dvs i praktiken principen att användare av webbtjänster är aktiva i att bygga upp tjänstens innehåll för alla, ungefär som Wikipedia (15) eller Tripadvisor (16).

En annan tanke som återkom och som jag tyckte var mycket intressant, var hur teknik kan användas för att “förstärka”/”undersöka” det färdiga “innehåll” som vår levande miljö omkring oss redan utgör.

Många digitala projekt kännetecknas av resurskrävande produktion, programmering och uppdatering… Men genom att t ex använda sig av digitala sensorer, mikrofonförstärkare, mikroskop kan man lyssna till en myrstack, en å under vattnet, se fjärilsvingar och fiskfjäll i jätteförstoring – saker i naturmiljön som vår inbyggda syn och hörsel inte alltid uppfattar på egen hand…

Målgrupper, interpretation och gränssnitt

Jag tyckte också det var intressant att jämföra mina egna erfarenheter från utvärderingar av digitala utomhusguider.
Särskilt presentationen av appen “Walking with Romans” (17), presenterat via Skype-länk av Dr. Tom Smith (18) vid universitetet i Cardiff (19), Wales.

I projektet, som bland annat dokumenterade besökares interaktioner med hjälp av videodokumentation, konstaterade forskargruppen att besökare inte alltid (sällan) följde aldrig så noggranna väghänvisningar, kart- och orienteringsinformation i själva appen, utan hellre följde sina egna vägar i landskapet…

Som människor rör vi oss redan intuitivt i en fysisk miljö. Orientering och intresse kan t ex styras av att något som vi uppfattar i miljön, verkar intressant att gå fram närmare till…Eller att vi uppfattar möjligheter att ta genvägar, eftersom det ser ut att finnas andra stigar än på kartan osv. För som det heter: The user is never the problem!

Svårigheten att designa en digitalguide för många upplevelse- och lärostilar, särskilt besökare i grupp (med olika ålder sinsemellan), visade sig i Wales-projektet. Här var det intressant att höra seminariedeltagarnas positiva upplevelser av studiebesöket vid Gamla Uppsala (20). Rundvandringen gav mersmak, och förhöjdes inte bara av AR-tekniken utan utan inte minst genom att producenten John Ljungkvist var med och guidade runt, berättade och kunde visa appen på plats för gruppdeltagarna. Med andra ord, ett lyckat exempel på hur en levande visning kan kompletteras och utvidgas t ex med iPad-stöd..

Behovet att anpassa kommunikationen utifrån vissa valda målgrupper, t ex ungdomar, och därigenom få mer lyckat resultat, upprepades via en annan Skype-länk, från USA: Dr Elizabeth Folta (21) vid State University of New York (18), USA och Katie Mulverhill, pedagog vid New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation (22), redogjorde för erfarenheter av spelifiering och användandet av kostnadsfria webbtjänster som t ex TaleBlazer (23), för att skapa spelinfluerade appar kring naturvägledning och interpretation.

Video games in the park?

Intervjuer visade att de ungdomar som tagit del av spel om naturskydd på plats i reservatmiljön, blev mer intresserade av att fundera på en yrkesbana inom naturvård, jämfört med kontrollgruppen som inte hade provat spel-appen. Tyvärr fick vi inte se exempel på själva spelet, och här nämndes ett problem med gratistjänster på nätet som plötsligt ändrar sina användarvillkor eller t om upphör…

Interpretation – äntligen på svenska
Seminariet var avslutningsvis ett prima tillfälle att följa CNV:s arbete att etablera interpretation-praktik i Sverige. Projektledare Per Sonnvik, som tillsammans med kollegorna på CNV ledde det välorganiserade arrangemanget, berättade att inom kort publiceras centrets översättning till svenska av boken “Interpretation – making a difference on purpose” (24) av Dr. Sam Ham, vilket blir en av de första böckerna inom kunskapsfältet, på svenska.

CNV har valt att arbeta vidare med båda begreppen naturvägledning och interpretation. Inte minst för att “interpretation” är det vedertagna internationella begreppet och det förekommer forsknings- och utvecklingssamarbete via nätverket Interpet Europe (25) och liknande organ.

Omslag till skriften 'Platsens berättelser', Riksantikvarieämbetet (2017)

I dagarna publicerades även skriften “Platsens berättelser Metodhandledning för interpretationsplanering” (26) av Riksantikvariämbetet (27), där CNV har varit rådgivare och utvecklare för innehållet.
(Recension här på MusieTeknik inom kort!)

I samband med seminariet väcktes även ett intresse att starta en Facebook-grupp kring naturvägledning och delaktighet för alla, oavsett funktionsvariation. Intresserade av Facebookgruppen och en sändlista kan kontakta Kennert Danielsson, vid Botaniska trädgården i Göteborg: kennert.danielsson@vgregion.se

Samtliga presentationer, inklusive filmdokumentation från seminariet “Digital teknik för naturvägledning och interpretation”, finns att ladda ner från CNV:s webbplats (28).

Stort tack CNV för lyckade dagar, ser fram emot en fortsättning!

 

“Digital teknik för naturvägledning och interpretation”

Centrum för naturvägledning

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 11: Konferenser12: Interpretation Comments Off

Temadag: “Den delaktiga besökaren”

Person som fotar väggkonstverk med smart mobiltelefon. Foto: Patrick Tomasso (CC0 1.0)

27 oktober ordnas seminariet “Den delaktiga besökaren” (1) på Nordiska museet (2) i Stockholm. Arrangörer är Nordiska museet och Riksförbundet Sveriges museer (3), i samarbete med kunskapsföretaget Volante Research (4).

Ett mycket spännande program ser det ut som, bland annat kommer rapporten ”Digitalt museiengagemang” att presenteras i samband med seminariet, av ek. dr. Christoffer Laurell vid Stockholms universitet (5) samt Volante Research. Rapporten presenterar en studie, där de statliga museernas kommunikation via sociala medier har kartlagts under 12 månader (6).

Under seminariet medverkar även Jonas Heide Smith, ledare för digitala enheten på Statens museum för konst (7) i Köpenhamn under rubriken “Brugeren som strategi”.
Kajsa Hartig, ledare för digitala medier på Nordiska museet och Elisabeth Boog från Stockholms länsmuseum (8) presenterar projektet “Samla sociala digitala bilder”.

Hela programmet kan läsas på Nordiska museets blogg (9 ) och anmälan till seminariet, som är kostnadsfritt, kan göras online via webbformulär (10).

“Den delaktiga besökaren”

 

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 07: Webb & sociala medier10: Research11: Konferenser13: Museivetenskap15: Besökarstudier & publikutveckling Comments Off

“Digikult 2016″ via Twitter

Följ konferensen Digikult 6-7 april via Twitter:


Digikult 2016

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 01: Nyheter & saxat11: Konferenser Comments Off

Konferenser: “Digikult” + museernas vårmöte

Två av årets viktigare nationella museikonferenser genomförs nu under våren. “DigiKult – digitalt kulturarv i praktiken” (1), som den 6-7 april hålls för fjärde gången, samt museernas vårmöte (2), 19-21 april, med underrubriken “Mod och makt”.

Som vanligt under vårmötet, hålls ett par förmöten med associerade föreningar och nätverksgrupper. En av profiltalarna i programmet är bland andra David Fleming, ledande museiutvecklare och chef för National Museums Liverpool (3).

Under vårmötet delas även pris ut till t ex årets utställning och årets pedagogiska pris, genom föreningarna “Forum för utställare” (4) respektive FUISM (5).
De nominerade utställningarna 2016 är “MegaMind” (6) på Tekniska museet (7) och “Utopian Bodies ” (8) på Liljevalchs (9), båda i Stockholm samt “Playground” (10) på Världskulturmuseet (11) i Göteborg.

Taktil upplevelsetavla i utställningen Kännbart. Foto: Örebro läns musuem (CC BY-NC 2.0)

Dag två är extra intressant, med flera programpunkter om digital förmedling, digitalisering, publik- och organisationsutveckling och tillgänglighetsfrågor. Under andra dagen hålls även seminarium med den lockande titeln: “Hur ser museiteknikers situation ut på svenska museer?”  (12).

Museernas vårmöte hålls i Linköping och Norrköping, se konferenswebbplatsen (13) för anmälan och fullständigt program.

Eregalerij, Rijksmuseum Foto: Erik Smits, 2015

Till “DigiKult” kommer gäster verksamma både i Sverige och internationellt. De senaste gångerna har programmet haft tydligt fokus på digitala förmedlingsfrågor och användarorienterade perspektiv, med flera presentationer av pågående eller genomförda projekt. Ett bra tillfälle att både uppdatera sig och möta/diskutera IKT med kollegor…

I årets program blir det intressant att möta bland andra representanter från Rijksmuseum (14) i Amsterdam, Nederländerna, från British Library, att höra om projekt kring digitala berättelser, forskning kring selfie-fotografering i utställningar samt en presentation av “KulTur” (15), organisationen Svenskt kulturarvs (16) nya mobil-app för barn och skolor.

Användargränssnitt från appen KulTur ©Svenskt kulturarv

“Digikult” arrangeras av Västra götalandsregionen, Västarvet (17), Kultur i Väst (18), Göteborgs kulturförvaltning (19) med flera parter. Hela programmet i detalj, liksom information om anmälan finns på konferensens webbplats (20).

Museernas vårmöte 2016
DigiKult – digitalt kulturarv i praktiken

 

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 01: Nyheter & saxat11: Konferenser Comments Off

Konferens: “Digital insamling”

19-20 november arrangerar nätverket DOSS, Dokumentation av samtida Sverige (1), tvådagarskonferensen “Digital insamling” (2) på Nordiska museet (3) i Stockholm.

“Digital insamling är ett hett ämne inom kulturarvssektorn. Många arbetar just nu med de utmaningar området medför. Konferensen den 18–19 november syftar till att besvara några av de frågor som uppkommer och ge goda exempel på pågående projekt och metoder.” (4

DOSS är efterföljaren till det som tidigare kallades SAMDOK, nätverket för samtidsdokumentation (5).

Konferensen tar upp olika sidor av digital kultur, digital insamling och bevarande samt samtidsdokumentation. Med flera spännande punkter, bland annat presenteras “Minnen – en digital plattform för immateriellt kulturarv” (6), appen “Tidsmaskinen” (7) och projektet “Tidsgeograferna” i Skåne, samt om att arbeta med brukardeltagande via social medier och betraktelser kring netnografi (8).

Se hela programmet på konferensens hemsida (9) . Kostnad för dagarna är 800 kr, se hemsidan för anmälan (10) och mer information.

“Digital insamling – DOSS höstmöte i samarbete med Nordiska museet”

Se även:
“Samhällstrender och kulturvanor: en omvärldsanalys”

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 11: Konferenser Comments Off

Seminarium: “The Power of the Prototype”

Deltagare i kreativ workshop. Foto: Paul Henningsson, musedia

Hur får vi digitala projekt att handla om människor? Hur producerar vi smarta lösningar med liten budget?

Lyssna till inspirerande berättelser av experter från Tyskland, Nederländerna och England. Få inblick i unika och inspirerande digitala projekt, som alla använder innovativa sätt att engagera användaren.

Föreningen IdeK (1), Innovation, idéer, design, kommunikation och kulturarv, arrangerar ett kostnadsfritt eftermiddagsseminarium den 15/9 kl. 14 på Tekniska museet (2), Stockholm. Seminariet  hålls på engelska.

Medverkande under seminariet är: Mariet Erica, Online Communications Manager, Van Abbemuseum (3), Eindhoven, Nederländerna, Cori Moore (4), innovationskonsult från Berlin, Tyskland samt Abhay Adhikari (5), Digital strateg från i Storbritannien.

För mer information och för att anmäla dig, se IdeK:s webbplats (6) samt Facebook-sida (7).

“The Power of the Prototype”

IdeK 

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 11: Konferenser Comments Off

Konferenser med ljud-tema

Två konferenser under maj väcker nyfikenhet! “Work With Sounds Ljudkonferens” (1) samt konferensen om konst, ljud och radio” (2).

Logotyp: Work With Sounds

“Work With Sounds” arrangeras 18 maj på Arbetets museum (3) i Norrköping och har som tema att uppmuntra till mer ljud i utställningar och i kulturskapande.

Målet är också att inspirera till att använda och bidra till ljud-databasen “Work With Sounds” (4), som är en del av ett pågående EU-projekt som dokumenterar utrotningshotade ljud från industrisamhället (5).

Under konferensen presenteras ljuddatabasen och nya ljudverk som hämtat ljud ur “WWS”. Dagen innehåller  även föredrag om ljud i dataspel, samt tankar om ljud i utställningsmiljön. Konferensen ges i samarbete med Östgötaljud (6).

För mer information, kontakta: Torsten Nilsson tel 011-23 17 26. Se hela programmet och anmäl dig via inbjudan (7) (PDF).

Foto: ljudverk "Distant Sounds", Varberg av Susan Philipsz

“Konferens om konst, ljud och radio” hålls den 28-29 maj på tre orter i Halland, med anknytning till aktuell  ljudkonst och ljudupplevelser.

Konferensdagarna vill ta upp frågor om ljud, teknik och ljudskapande: vad ingår i begreppet ljudkonst? Vilken infrastruktur krävs för att ljudkonst ska få en bra utveckling? Hur kan samarbeten mellan konst, ljud och radio se ut (8)?

Den 28 maj diskuteras vad ljudkonst är, med studiebesök till bland annat Harp Art lab (9) i Harplinge, för en presentation av Kvarnofonen (10). Dagen efter är tema konst och radio, med resa till Världsarvet Grimeton (11) nära Varberg, samt en workshop. Konferensen arrangeras av Riksutställningar (12) och Hallands Konstmuseum/Konst i Halland (13).

Se hela programmet samt gör anmälan på nätet (14).

Work With Sounds Ljudkonferens

Konferens om konst, ljud och radio

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 11: Konferenser Comments Off

Konferens: Digikult 2015

Illustration för konferensen Digikult 2015, av Digikult
Illustration av Digikult (CC BY-SA)

“Digitalt kulturarv i praktiken” är underrubriken  på konferensen “Digikult” (1) som hålls 25-26 mars i  Göteborg.

Den första  konferensen arrangerades 2013 och bakom programmet står bland andra Västra götalandsregionen (2), Göteborgs stads kulturförvaltning (3), Riksarkivet (4) samt Wikimedia Sverige (5) och genomförs med stöd av Digisam (6).

Avsikten med “Digikult” är att skapa en mötesplats för praktiska digitaliseringsfrågor kring kulturarvet. Ett forum att dela med sig och lära kring erfarenheter av ett brett digitalseringsarbete, både i större projekt och i småskaligare form. Valda presentationer från tidigare konferenser kan ses som klipp på Digikults webbplats (7).

I år fokuserar konferensen på delaktighet, tillgänglighet och utveckling och innehåller många spännande punkter, t ex “Digitala utställningar i praktiken”, “Reimagining Museum Collections”, “Game Over. Play again? Om bevarande av dataspel” med mera.

Besök konferensens webbplats för hela programmet och anmälan (8)!

Digikult 2015

Se även:
ENUMERATE – digitaliseringsenkät 2015

 

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 11: Konferenser Comments Off