Projekt i bild: Vrak – Museum of Wrecks

Besökare vid filmprojektion i utställningen på 'Vrak'. Foto: Susana Valejos

Nya statliga museer öppnas inte så ofta. Och kanske allra minst väntat, att något nytt museum skulle öppna under den museidrabbade pandemi-krisen?

Men den 23 september invigdes museet “Vrak” (1) på Djurgården i Stockholm, ett nytt museum för Östersjöns okända, välbevarade marina kulturarv och ett tillskott i gruppen av museer inom Statens maritima och transporthistoriska museer SMTM (2).

- Idén föddes för exakt 6 år sedan inom museiorganisationen, och har sedan vuxit fram, berättar Johanna Väpnargård, projektledare för det nya museet, på SMTM. - Vi vill att museet ska locka även de som sällan annars går på museum men som tycker ämnet är intressant.

Östersjön är sedan historisk tid en viktig sjöfartsplats, ett av världens mest trafikerade hav. Kombination av bräckt vatten, kyla, mörker och låg syrehalt gör att även mycket gamla skeppsvrak av trä ligger väl bevarade på havets botten. Lämningarna i Östersjön är en unik arkeologisk och historisk miljö.

Utställningarna på “Vrak” visar gamla och nya marinarkeologiska fynd. Men i fokus står själva spänningen med vrakdykning, mystiken, att upptäcka historiska skatter i havet, vilket projektgruppen har önskat översätta till utställningen:
- Vi vill att besökarna ska uppleva att de får ta del av ett undervattensäventyr, fortsätter Johanna. - Känna sig lite som marinarkeologer när de tar sig an utställningarna, fängslas, hänföras och fascineras av det som är dolt under ytan.

Utställning på 'Vrak' med fullskalebilden av skeppsvraket 'Resande man'. Foto: SMTM

Väggavsnitt i utställningen med marinarkeologiska föremål. Foto: SMTM

Immersivt och interaktivt koncept
Utställningarna kombinerar rumslig, scenografisk immersiv form med digitala installationer. En fullskalig avbildning av 1600-talsvraket “Resande man” på golv och väggar tar med besökarna till en omtalad vrakplats i Östersjön. Genom sinnrikt upphängda VR-glasögon kan besökarna följa med på dykningar i djupet, ytterligare en immersiv, det vill säga “omslukande”, känsla.

- Besökarna hoppas vi ska känna ”Oj, det hade jag ingen aning om”! Men också känna engagemang för människor från andra tider och beröras, av såväl negativa som positiva känslor , menar Johanna.

Flera montrar har 3D-modeller av olika vrakplatser som besökarna kan utforska själva. De digitala lösningarna har främst använts för att visa de fynd som inte har bärgats och ge en känsla hur det ser ut när man dyker ner till vraken. Dessutom används spelinfluerade tankar i några interaktiva installationer, där besökarna kan undersöka gåtor i samlingarna.

Utställningen är producerad av nederländska utställningsbyrån “Bruns” (3) efter ett koncept utarbetat av “Expology AB” (4) tillsammans med styrgruppen på SMTM. De interaktiva stationerna har producerats av digitala byrån “Kiss the Frog” (5), även det ett nederländskt företag.
Fanns det några utmaningar för utställningsarbetet, hur påverkade pandemin uppbyggnaden?

- Det var mycket innehåll att få på plats på kort tid, fortsätter Johanna. - Pandemin försvårade för resor till Nederländerna där utställningarna byggdes. Pandemin innebar också att det var svårt att få kontakt med många institutioner runtom Östersjön från vilka vi ville beställa t ex inlån av föremål, bild- och filmmaterial.

Installation med VR-glasögon tar besökare ner i Östersjöns djup. Foto: Kiss the frog

Dykning på vrakplats utanför Öland. Foto: SMTM

Äventyrslysten målgrupp
Museet “Vrak” är placerat i en varsamt ombyggd båthall för svenska marinen, från 1940-talet, ett stenkast från Vasamuseet (6) och granne med The Viking Museum (7).

Med dessa väldigt attraktiva besöksmål inpå knuten, liksom ABBA (8), Spritmuseum (9), och inte minst Skansen (10) i samma område, ligger “Vrak” på parkettplats. Men det kommer samtidigt att behöva skapa sin egen profil där många attraktioner redan lockar. Hur formulerade projektgruppen eventuella målgrupper för museet?
- Projektgruppen har utgått från “Audience Atlas Sweden” (11) för att formulera primära målgrupper, berättar Johanna. - Denna är en kartläggning i detalj av den svenska kulturmarknadsprofilen, inte bara dess demografiska sammansättning, utan även attityder, motivation och beteende hos publik. Våra valda huvudkategorier är: “Gemenskap” (tidigare “Uttryck”), “Äventyr” (tidigare “Stimulans”) och “Bekräftelse”.

Titta närmare på vrakfynden. Interaktiv installation på museet 'Vrak'. Foto: Kiss the frog

Skärmbild av interaktiv digital station i utställningen 'Vrak'. Foto: Kiss the frog

Under några år fanns en diskussion om så kallade “enfråge-museer” i den svenska museibranschen. Museer med mycket brokiga samlingar, till exempel länsmuseer, kunde ibland känna lite avund gentemot de som främst behandlade “en berättelse”, eller ett fenomen, som t ex Vasa-museet, eller Carl Larsson-gården (12) och liknande.

Idag har denna fråga kanske sjunkit undan och vi har även exempel på enskilda/privata inslag bland museer och besöksmål, som t ex Fotografiska i Stockholm (13) och Jamtli (14) i Östersund, vilka redan har hunnit bli nästan “ikoner” bland museer. Även besökarmönster har förändrats, inslag av ny teknik är idag mer genomarbetat vid utställningsproduktion och delvis även förväntat hos aktivitetssugna besökargrupper.

Lyckat varumärkesbyggande kanske inte i första hand handlar om samlingarna som sådana (eller avsaknad av egna samlingar). Utan framförallt om att bygga sin identitet/närvaro genom tydlig, konsekvent marknadsföring och inte minst samverka med andra samhällsaktörer, organisationer och inte minst brukargrupper av olika slag, för att behålla sin relevans.

Vad som är intressant är att marinarekologi nu lyfts fram publikt på detta sätt. “Vrak” skulle kanske kunna ha varit ett annex på Vasamuseet, till och med en längre tillfällig utställning där.
Men på “Vrak” är tilltalet mer personligt, och kanske har Vasa på ett lite orättvist sätt tagit uppmärksamhet från Östersjöns många historiska marina öden.

Läget på ön Djurgården är bokstavligen på tröskeln till den vida Östersjön utanför och “Vrak” skulle därför kanske kunna ses som ett sorts “Marine Archaeological Center”, ungefär som ett besökscenter eller naturum.
På sikt planerar “Vrak” att erbjuda publika program även på plats, nära undersökningsplatser, avslutar Hanna Nielsén, Projektledare för publik, organisation och externa samarbeten. Veckorna före invigningen pågick till exempel marinarkeologiska dykningar i fjärden utanför museet.

Tack till Johanna Väpnargård, Gunnar Boström och
Hanna Nielsén för intervjun!

Entré- och exteriör av 'Vrak - Museum of Wrecks', Djurgården Stockholm. Foto: SMTM

Vrak – Museum of Wrecks

 

Dykningar på Resande man från SMTM på Vimeo.

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 02: Utställningar & form19: Projekt i bild Kommentera artikeln!

Inga kommentarer på inlägget
Skriv en kommentarSkriv en kommentar
E-post-adress är obligatorisk men publiceras inte i kommentarsfältet.

(obligatoriskt)

(obligatoriskt)