Internt skämt, brist på korrektur eller exempel på “des-interpretation”?

SVT Nyheter Skåne (1) rapporterade nyligen om en besöksskylt vid Limhamns kalkbrott (2). Skylten, som vid en första titt ser ut som informationsskyltar ofta gör med text och grafiska bilder samt en tydlig logotyp för Malmö stad, innehåller samtidigt ett par uppenbart märkliga för att inte säga bisarra rader.

I skylttexten står att flera djurarter i miljön är hotade, att “Hoten kommer oftast från Lasse Berghagen” (3). Det anges även att en arbetstunnel i kalkbrottet invigdes 1968 – av artisten Kikki Danielsson (4).

Min första tanke var – har texten kanske lyfts från någon allmän källa, till exempel Wikipedia och/eller kanske påverkats av märkliga ordval vid översättning från någon webböversättning som Google?

Jo, texten liknar svenska Wikipedias artikel om “Limhamns kalkbrott” (5). Den har förkortats, fått knepiga tillägg och kompletterats med valda illustrationer, bland annat en bild av en vattensalamander som finns i Artdatabankens Artfakta (6). Men bilden som ska föreställa skalbaggen resedejordloppa (7) visar istället en vanlig loppa.

Bild av besöksskylt vid Limhamns kalkbrott, ur nyhetsinslag av SVT Nyheter Skåne. ©SVT

Vem har gjort denna skylt och varför innehåller den underligheter? Vem kan ha intresse av att producera en så här till synes “normal” skylt, med “knasiga” fakta? På ett sätt är det ju lite humoristiskt att klippa in absurda inslag, i en övrigt torr text.

SVT skriver att skylten är “fejkad”.
Kan det vara ett internt skämt, kanske i någon kommunal förvaltning? Missriktad samhällskritik? Kanske en bitter tidigare anställd person? Studentspexande?
Eller – ett test av ny skyltdesign/material?

Skyltens teckensnitt kanske inte hade valts av en professionell skyltproducent. Den passar bättre för tryckt text, i en folder eller en skrift. Den blir lite mer svårläst på en stor skylt. Och själva skylten verkar vara uppsatt med vad som liknar hjulmuttrar. Vilket kan fungera på tillfälliga skyltar (även en prototyp), men är knappast en lösning för en permanent upphängd besöksskylt.

Kanske har en tidigare skylt hängt på platsen och istället bytts ut mot denna? Stålramen som den hänger på tyder på ett professionellt arbete. Enligt ett mail som jag har fått från inslagets journalist, har en liknande skylt med kommunala bostadsbolaget MKB:s logotyp också hängt i miljön. Kommunen har ingen kännedom om skyltarnas innehåll. Ovanstående skylt har tagits ner och nya officiella skyltar planeras för platsen (8).

Vandalisering av publika skyltar i natur- och kulturmiljöer förekommer. Snuskiga ord och liknande kan skrivas ovanpå texter och bilder.
Men än så länge är det inte särskilt vanligt, för att inte säga väldigt sällsynt, att publika skyltar vid besöksmål förvanskas eller till och med byts ut mot alternativa, icke-officiella skyltar.

Här finns en möjlig risk att populära QR-koder på publika skyltar skulle kunna klistras över, i syfte att leda användare vidare till annat innehåll, även om detta också snarast har effekten av “busstreck” och knappast når den mängd personer som en “desinformatör” önskar? (Kräver ju en fungerande smartphone…)

Om det skulle gälla mer laddad information, till exempel platser som präglats av djupa konflikter, eller uppfattas ha öppet politiskt, ideologiskt innehåll, finns kanske risker att motsättningar ageras ut på skyltar.

Eller att innehåll manipuleras eller byts ut beroende på åsiktsriktning. Detta är allvarligt, särskilt om extrema åsikter skrivs så att de kan sammankopplas med officiella myndigheter.

Fast med tanke på det stora genomslag som digitala medier har idag, de “drev”, fusknyheter och kampanjer som går i sociala medier och möjligheten att “hacka” officiella webbplatser, så är nog inte ensligt placerade kulturmiljöskyltar den mest effektiva kanalen för att bedriva desinformation.
Kanske har detta gjort oss alla, journalistmedia inräknade, mer känsliga idag för sabotage-, desinformations- och konspirationsteorier…

Hela händelsen kan ju också ses som ett exempel på tidig sommartorka i nyhetsrapporteringen!
Eller…kan det vara så att…

Glad käll- och upplevelsekritisk men framförallt skön sommar önskas er läsare!

Fejkad skylt vid kalkbrottet i Malmö – Lasse Berghagen hängs ut som miljöhot

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 01: Nyheter & saxat Comments Off