Konferens: “Digital insamling”

19-20 november arrangerar nätverket DOSS, Dokumentation av samtida Sverige (1), tvådagarskonferensen “Digital insamling” (2) på Nordiska museet (3) i Stockholm.

“Digital insamling är ett hett ämne inom kulturarvssektorn. Många arbetar just nu med de utmaningar området medför. Konferensen den 18–19 november syftar till att besvara några av de frågor som uppkommer och ge goda exempel på pågående projekt och metoder.” (4

DOSS är efterföljaren till det som tidigare kallades SAMDOK, nätverket för samtidsdokumentation (5).

Konferensen tar upp olika sidor av digital kultur, digital insamling och bevarande samt samtidsdokumentation. Med flera spännande punkter, bland annat presenteras “Minnen – en digital plattform för immateriellt kulturarv” (6), appen “Tidsmaskinen” (7) och projektet “Tidsgeograferna” i Skåne, samt om att arbeta med brukardeltagande via social medier och betraktelser kring netnografi (8).

Se hela programmet på konferensens hemsida (9) . Kostnad för dagarna är 800 kr, se hemsidan för anmälan (10) och mer information.

“Digital insamling – DOSS höstmöte i samarbete med Nordiska museet”

Se även:
“Samhällstrender och kulturvanor: en omvärldsanalys”

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 11: Konferenser Comments Off