Projekt i bild: naturum

Naturum (1) är intressanta publika utställningsmiljöer. De förenar uppelevelser av natur- och kulturarv i en informell, tillgänglig atmosfär. De är populära besöksmål och ofta av betydelse för lokal turistnäring.

Under senare år har nya naturumanläggningar ofta fått väldigt unika arkitekturlösningar. Även på utställningsområdet utvecklas kommunikationen, från fakta och undervisning mot mer upplevelseorienterad design.

Det finns idag ett trettiotal naturum runt landet, de flesta med anknytning till skyddade och biologiskt värdefulla miljöer. Många är statliga, under länsstyrelser, eller drivs av kommuner eller stiftelser. I enstaka fall drivs de direkt av Naturvårdsverket (2), som på 70-talet introducerade “naturum”, en korsning av orden “natur”, “museum” och “forum”.  Myndigheten har namnskyddat begreppet (3) och formulerar hur de ska drivas, dvs ger naturum dess “uppdrag”.

Här presenteras två aktuella exempel, Kosterhavets naturum och Naturum Getterön, två projekt som jag dessutom haft glädjen att få bidra till. Det ena en ny anläggning och den andra med förnyad basutställning.
Under året öppnade även Victoriahuset/Naturum Vänerskärgården (4) vid Läckö slott (5). Vidare, under 2014, öppnar naturum Laponia  (6).

Kosterhavets naturum

Entré, Kosterhavets naturum. Foto: Paul Henningsson, musedia

Kosterhavets naturum invigdes i slutet av 2012 och ligger på ön Sörkosters sydöstra sida. Kosteröarna är en populär och naturskön skärgård för badare och båtturister. Öarna som innehåller Sveriges västligaste punkt, ingår dessutom i Nationalparken Kosterhavet (7), Sveriges första nationalpark till havs.

Utställningshallen med besökare, Kosterhavets naturum. Foto: Paul Henningsson, musedia

Panoramafönster ut mot havet. Foto: Paul Henningsson, musedia

Utställningshallen är i ett våningsplan. Foto, film och text varvas med hands-on stationer och pekskärmsmontrar. Ett panoramafönster mot hamnrännan och havet knyter an till miljön. På olika platser utomhus runt byggnaden hålls även publika program och visningar.

Monter med takhängande audioguide-hänvisning. Foto: Paul Henningsson, musedia

Vackra fotografier på undervattenslivet i Skagerack ger besökare chans att uppleva den marina nationalparken på nära håll, en miljö som bl a innehåller korallrev, dold för de flesta.

Innehållet har tagits fram i nära samarbete med den marina forskningsstationen vid Tjärnö (8), som dessutom var platsen för en prototypversion av naturumutställningen. Besökare i naturum kan låna en audioguide på svenska, engelska och tyska, producerad i nära samverkan med Centrum för Lättläst.

Besökare med audioguide. Foto: Paul Henningsson, musedia

Takprojektor för den taktila kartan. Foto: Paul Henningsson, musedia

Taktil karta med dynamisk takprojektion. Foto: Paul Henningsson, musedia

Utställningen lyckas skapa omväxlingar mellan fasta montrar och digitala visualiseringar, liksom interaktiva inslag för en person respektive för flera besökare samtidigt. Vid pekskärmarna presenteras filmklippens längd och skärmarnas teckensnitt har generös storlek, vilket inte alltid är självklart i liknande sammanhang..

Pekskärmsmontrar och bildmosaik på väggen. Foto: Paul Henningsson, musedia

FAKTA
Naturum Kosterhavet
Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västra götalands län
Utställningsproduktion: Euler produktion / White arkitekter AB
Utställningsform:
Naturinformation
Bild: Erik Pleijel, Göteborgs universitet Tjärnö
Text och manusbearbetningar:
Susanne Liljenström, Ekografen / Centrum för Lättläst
Audioguide-system:
musedia audioguide / Univox

 

Naturum Getterön

Grafiska skyltar leder fram till naturum Getterön. Foto: Paul Henningsson, musedia

Till Getterön strax norr om Varberg kommer många för att bada. Vad som även lockar besökare året om är fågelreservatet (9) på halvön, ett av Europas fågelrikaste områden och berömt bland fågelentusiaster. Vid kanten av reservatet ligger Getteröns naturum, ett besökscentrum med program och utställningar samt station för ringmärkning av fåglar.

Nya basutställningen, naturum Getterön. Foto: Paul Henningsson, musedia

Monter med valbara berättelser om fågellivet i reservatet. Foto: Paul Henningsson, musedia

Den nya basutställningen öppnade i juli 2013 och heter “Att flyga högt – Getterön ur ett fågelperspektiv”. Berättelser handlar bl a om djurliv i reservatet, om flyttfåglar, hur fåglar flyger och hur man kan se skillnad på olika fåglar.

Innehållet har grupperats i olika stationer, vilka kombinerar lefkfull minimalism, hands-on och multimediainslag. Gluggar och titthål på utomhus-gömslen används även inne i utställningen. Frånvaro av långa texter är medvetet gjord.

I den höga, luftiga utställningshallen svävar moln. Färgskalan följer Hallandsnaturen i montrar, materialval och golvets matta, som också dämpar den tidigare ekande akustiken i lokalen. Utställningen har producerats av Expology (10), efter en tidigare upphandling kring den nya basutställningen.

Grafiska bild- och textlådor grupperade runt utställningsgolvet. Foto: Paul Henningsson, musedia

Kompakt filmbås med film om flyttfåglar. Foto: Paul Henningsson, musedia

Målgrupper för den nya basutställningen är fågelintresserade besökare, familjer, unga samt grupper som har intresse för natur, men som kanske sällan går på naturum eller museum.

I samband med utställningsarbetet genomförde musedia museikonsult (11) ett antal intervjuer och fokusgrupper där prototyper av utställningstexter, installationer och grafik testades med målgruppspersoner. musedia var även rådgivare åt projektgruppen kring IKT och förmedlingslösningar.

Besökare undersöker fågelägg vid "Forskarbordet". Foto: Paul Henningsson, musedia

Monter med kikhålsvägg och uppstoppade fåglar. Foto: Paul Henningsson, musedia

Den äldre samlingen av uppstoppade fåglar visades delvis i den äldre utställningen. I en specialbyggd monter har samlingen levandegjorts på ett nytt sätt.

Flicka lyssnar på kommentarer från fågelskådare, unga, fotografer m fl. Foto: Paul Henningsson, musedia

Informationsskylt om QR-kodade webbsidor med information på engelska. Foto: Paul Henningsson, musedia

Fördjupningstexter på engelska och tyska kan hämtas som mobilanpassade webbsidor via QR-koder, t  ex via det fria Wi-finätverket.

En av utmaningarna i utställningen har varit att skapa kontakt med ett område där besökare inte kan vandra omkring fritt, av hänsyn till fågellivet. Utställningsspråket har därför lyfts vidare ut i lokalen, med montrar och installationer vid panoramafönster och i entrén, t ex en orienteringskarta över området och lista över aktuella fågelarter för dagen.

FAKTA
Getteröns naturum

Uppdragsgivare:
Länsstyrelsen i Hallands län
Projektledning: Linda Eklund, Mikael Stenström, Länsstyrelsen i Hallands län
Utställningsform och produktion:
Expology
Text och manusbearbetningar:
Anders Wirdheim, SOFThomas Öberg, Natur i Norr & SR Naturmorgon
Interpretation-konsult:
musedia
FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 19: Projekt i bild Comments Off