Kiosk-appar för surfplattor

Kioskinstallation med iPad, i utställningen "Elements & origins", New Mexico Museum of Natural History & Science. Foto: nClosures

Även om inte bärbara datorer med stor pekskärm och Internet-anslutning är någon ny uppfinning (1), så är det först nu som surfplattor har blivit dynamiska multiverktyg för mobil användning.

Fast trots det huvudsakligen bärbara användningsområdet, har surfplattor även fått en speciell tillämpning inom utställningsvärlden – som hårdvaruplattform för interaktiva pekskärmskiosker.

Tack vare surfplattornas konstruktion, finns nu dator och pekskärm samt ett anpassat, driftsäkert operativsystem samlat i en kompakt enhet. Vilket förenklar och dessutom sparar plats vid kioskinstallationer.

Visserligen är surfplattors skärmar mindre än standardskärmar, vilket påverkar hur presentationers gränssnitt behöver utformas, för tillgänglighet och användarvänlighet. Men det öppnar också för kreativa placeringar i t ex montrar. Eller i delar där större skärmar skulle dominera eller kanske inte ens få plats.

Vad behövs för kioskinstallationen?
Vad som behövs i övrigt för surfplattor i publika kioskinstallationer är:

1. kontinuerlig nätdrift (generellt via nätladdningen i USB-porten)
2. ett hölje som täcker över fysiska knappkontroller och hindrar oönskad manipulation av surfplattan
3. spärrning av skärminnehåll så att tillämpningen/presentationen på skärmen förblir aktiv och att oönskad manipulation av plattans programvara förhindras
4. vid behov, tillgång till trådlöst Internet, om skärminnehållet hämtas från en webbplats eller behöver kontakt med webben (se vidare om innehåll nedan)

Höljen för kioskinstallationer av surfplattor har börjat dyka upp på marknaden, särskilt för iPad-plattor. Både vägg-/panelfästen finns liksom golvstativ där nätkabeln dessutom kan döljas. Några exempel är t ex Lilitab (2),  nClosures (3) eller Arktis-stativ (4) som i Sverige säljs via Conrad (5).

Ett alternativ till dessa produkt-tillbehör kan vara att skräddarsy egna höljen eller kabinett. Viktigt att tänka på i detta fall är att ha luftspringor för att hindra överhettning av plattor som kapslas in. Använd även material som inte lätt absorberar värme. Höljets material får heller inte störa den trådlösa kommunikationen, om Wi-fi eller Bluetooth ska användas.  Sedan behöver driftspersoner enkelt kunna öppna höljet för att komma åt kontroll- och programknappar vid service etc.

Men viktigast av allt är att stöldsäkra enheten eftersom surfplattor är attraktiva prylar…i detta fall är fabrikstillverkade höljen bättre, eftersom låsanordningar finns som tillbehör.

Hur visas själva innehållet i pekskärmen?
När det gäller själva innehållet beror detta på vilka kompetenser och resurser som ett utställningsprojekt har tillgång till. Här finns också olika möjliga alternativ.

En möjlighet är förstås att producera presentationen som en app som laddas in på surfplattan och som kan köras fristående, t om utan behov av tillgång till trådlöst nätverk för innehållsvisningen.

Eller så produceras innehållet som en webb-app, dvs en webbsida där innehåll och mediaformat anpassas för surfplatta och hämtas via Internet. Detta kräver även stabilt trådlöst nätverk för kontinuerlig visning.

Ytterligare ett alternativ kan vara att använda en app från tredje part, t ex en bildspelsapplikation eller liknande (förutsatt att rättigheten finns att använda den publikt), t ex “Presenter Player” (6).

Ännu en variant är att använda tredjepartsprogram för att modifiera en skärmplatta att visa webbsidor som lagrats lokalt i plattan, dvs ej hämtas via Internet-anslutning (modifiering kan dock påverka garantin och bryta mot plattillverkarens upphovsskydd).

Spärra skärmen till “kioskvisningsläge”
Det sista tipset är själva visningsläget i utställningen. Hur låsa skärmplattan så att bara det avsedda innehållet visas?

Spärr- eller låsprogram för kioskvisning har varit vanligt i publika Internetterminaler, med program som t ex Bulletproof (7) m fl.

Låsprogram för surfplattor, laddas ner i form av appar, via Apples App Store (8) eller “Google Play” (fd “Android Market”) (9).

Det finns i dagsläget flest kiosk-appar för iOS dvs iPad.  Annars påminner de flesta kiosk-apparnas funktionalitet om varandra. De ger t ex möjlighet att inaktivera olika menyer i surfplattorna, eller att begränsa vilka webbplatser och multimediafiler som användaren får använda osv.

De kostnadsfria varianterna innehåller grundläggande låsningsfunktioner. Fullständiga versioner ger mer anpassningsmöjligheter.

"LocPad", kiosk-appens logotypeLocPad
En av de dyrare kioskapparna för iPad, “LocPad” (10), kostar 75 kr och ger möjlighet att visa innehåll i fullskärmsläge samt skapa listor över vilka webbsidor som användaren får besöka. Programmet kan även användas i ett annat sammanhang, t ex av föräldrar som vill undvika att deras barn surfar fritt på nätet. Den kan även inaktivera iPad-webbläsaren Safari (11) helt och hållet.

"eCrisper", kiosk-appens logotypeCrisper
Appen “eCrisper” (12) kostar också 75 kr och ger utöver låsfunktioner även möjlighet att lägga till egen meny med egen logotype på skärmfönstret samt att låta användare välja språk i kiosk-appen, vilket kan vara en fördel vid besöksmål med många internationella besökare.

"Mediakiosk", appens logotypMediakiosk
Medan de flesta appar fokuserar på webbinnehåll och webbvisning har Mediakiosk (13) funktioner för att presentera podcast-innehåll eller video för kioskvisningar. Appen kostar 15 kr och är utvecklad av FoU-gruppen “Interactive Spaces” (14) vid Århus universitet (15).

Användare vid pekskärmskiosk med surfplatta. Foto: Interactive Spaces

"Kioskbrowser HC", kiosk-appens logotypKiosk Browser HC
Surfplatteinnehavare med Android-plattformen kan ladda hem appen “Kiosk Browser HC” (16), som utöver de vanliga låsningsfunktionerna även tillåter visning av skärminnehåll/program i Flash-format, vilket ju har varit standard en längre tid för interaktiva pekskärmsproduktioner.

"Kiosk Pro", kiosk-appens logotypKiosk Pro
En av de mest populära kioskapparna för iPad heter “Kiosk Pro” (17). Appen finns som gratisversion, en standardversion samt en avancerad version, “Kiosk Pro Plus”.

Gratisversionen “Kiosk Pro Lite” (18) kan vara en början för den som vill prova ett kiosk-program för iPad, med föera trevliga funktioner. Den kan förresten även installeras på iPod- eller iPhone-enheter, för mycket små pekskärmskiosker..!

“Kiosk Pro Lite” är främst tänkt för att visa webbplatser. Men den har även stöd för att visa Word- (.docx), PowerPoint- (.pptx) samt PDF-dokument. Dessutom finns funktionen “Digital Sign Mode”, som kan användas för att skapa icke-interaktiva digitala skyltar eller självgående bildspel. Gratisversionen har däremot inte stöd för att visa lokala filer som finns lagrade i surfplattan. Allt innehåll måste alltså hämtas via Internet och kräver då tillgång till trådlöst nätverk i lokalen där kiosken ska användas.

Komma igång med Kiosk Pro
Efter hämtning och installation från iTunes App Store, startar applikationen på en demo-sida, som ger allmän översikt om appens funktioner. Om iPad-plattan saknar Internetanslutning, visar appen en bild att webbanslutning saknas.

Den förinställda startsidan som visas i "Kiosk Pro Lite".

Meddelanderutan "Internetanslutning saknas" i appen "Kiosk Pro Lite"
Konfigurationerna av appen ligger under iPad-plattans inställningsmeny, under rubriken “Program” (“Apps” om engelska är förvalt språk), som visar enhetens installerade appar.

Vi tänker oss att pekskärmskiosken har en startsida där användaren kan välja mellan tre olika innehållsknappar. Denna startsida anges då som “Home Page”, t ex “http://www.museet.se/utstallningsappar/01.html”. (“Kiosk Pro Lite” är förinställd till sidan “http://www.kioskproapp.com/demos.html”, vilket alltså ersätts med en egen startsida).
Appen kan då ställas in att automatiskt återställas till startsidan, efter en viss tids inaktivitet från besökare, vilket ställs in med sekunder under “Idle Time Limit”.

Allmänt sett är det bra att vara lite generös med återställningstid, dvs inte ha för bråttom att växla åter till startsidan. Dels eftersom vi inte kan förutse hur länge en person vill läsa en text eller titta på en bild, dels eftersom beteenden vid museimontrar ofta innebär växlingar mellan skärmläsning, monter/miljö och sedan åter till skärm. Då är det bra att kunna se sidan som användaren just har valt.

Appen ger också möjlighet att begränsa surfning till ett antal givna domäner, vilket är bra om en sida t ex länkar till annan webbplats inom organisationen eller till en samarbetspartners webbplats. Det går också att tidsbegränsa själva användningstiden av kiosken, “Browse Limit”, med möjlighet att visa ett “Tack & välkommen åter”-meddelande innan appen återgår till startsidan. Denna funktion kan användas i miljöer med stort besökartryck, eller om man t ex har ett spelinslag som del av kioskpresentationen.

Inställningsmeny för "Kiosk Pro Lite"

En kom-igång-sida finns på Kiosk Pro:s webbplats (19). Fullständig manual kan laddas ner som PDF (20) eller DOCX-format (21)

Ytterligare gratis-appar, med enklare funktioner är t ex AVD Browser Free (22), som dock finansieras med reklamannonser i sidfoten.

Vilka är dina erfarenheter av kiosk-appar..? Vilket är din favorit-applikation..?


Kiosk Pro Lite

LocPad
eCrisper
Mediakiosk
AVD Browser Free
Kiosk Browser HC

 

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 03: Installationer & montrar04: Skärm & rörlig bild Comments Off