Tillgänglig IKT i utställningar

Brittiska museirådet MLA, The Museums, Libraries & Archives Council (1) har under året publicerat en ny skrift med riktlinjer för tillgänglig informations- och presentationsmedia i utställningar. Materialet omfattar trycksaker, skyltar, texter, audiovisuella medier, webbplatser och monter-installationer.

Riktlinjerna har tagits fram av Tyne & Wear Archives & Museums (2) inom ramen för "Renaissance", MLA:s utvecklingsprogram för landets regionala museer (3).

Omslagsbild: Accessible Information Guidelines: Introduction and Contents

Bland annat anges att all film/video/rörlig bild med ljudinnehåll vid utställningsproduktion ska från början planeras med kompletterande textat innehåll samt teckenspråk. Text skall placeras i bildens underkant med vit text mot svart botten, ej ovanpå bildinnehållet. Förekommer fler personer eller röster kan dessa med fördel anges med olika färger. Ljust grön text på svart bakgrund är ett högkonstrastalternativ till vit text.

Filmer i befintliga utställningar som saknar textning skall förses med avskrifter av ljudinnehållet.
I de fall som bildspel saknar ljudinnehåll bör detta anges med text, så att personer med nedsatt hörsel eller dövhet kan få reda på att de ej missar något ljudinnehåll.

Riktlinjerna anger även hur textning på skärm ska formateras för att beskriva ljudeffekter och musik, för en person som ej kan höra.

Avsnittet om webbplatser och digitala format på nätet ger en bra översikt över aktuell "good practice" för webbtillgänglighet. Här beskrivs t ex PDF-formatet, som inte är det mest tillgängliga formatet för digitala dokument.

I texten föreslås att PDF-dokument bör följa riktlinjer för formatering av Word- /ordbehandlingsdokument (kan även tillämpas för layoutprogram), samt konvertering till PDF-format med programvaran Adobe Acrobat Professional (4), som när texten skrevs var det enda programmet som stödjer tillgänglighetskrav på PDF-formatet.

Här är lite av dilemmat med kommersiella programvaror. Programvaran Adobe Acrobat
Professional 9 hade kontrollfunktionen "Full Accessibility Checker Tool", som möjliggör justering av eventuell otillgänglig dokumentformatering. Programföretaget Adobe har nyligen släppt programmet Acrobat X Pro, med ny funktionalitet och där tillgänglighetkontrollen förändrats något. De säljer inte längre version 9 av programmet.

Museer kan som icke-kommersiella institutioner söka skollicenser för lägre kostnad på programvaran.  Alternativet kan vara att använda något av de många gratisverktyg för PDF-konvertering som finns på nätet. Problemet är att dessa ju inte konverterar till fullt tillgängliga PDF-dokument..

I bilage-delen för riktlinjerna finns slutligen ett avsnitt som specificerar lämplig hårdvara för audioguider, för att möta tillgänglighetsmål.


Ladda hem de olika avsnitten som PDF:

Accessible Information Guidelines
- Contents

- Printed Information 

- Electronic Formats

- Exhibitions

- Wayfinding and Orientation 

- Appendices 

Se även:
Anpassa Utställningar (Västra götalandsregionen)

Smithsonian Guidelines for Accessible Exhibition Design

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 02: Utställningar & form04: Skärm & rörlig bild05: Ljud- & audioguider07: Webb & sociala medier16: Interaktionsdesign Comments Off