Tate Handheld Conference 2010

Spelkonsol, MoMA Mobile. Foto: viagallery, flickr.com

6-8 september pågår för tredje gången "Tate Handheld Conference 2010", vid Tate Modern (1) i London. Vid första konferensen, "From Audiotours to iPhones" (2), diskuterades utveckling och möjligheter kring mobila och trådlösa tekniker. 2010 vill arrangörerna fokusera på lösningar som både bildligt och konkret kan ta museers förmedling utanför institutionsväggarna:

"..the impact of social media and the meteoric rise of the app, present a new opportunity for museums to think well outside the audiotour box. In this 2010 symposium, we look at mobile experiences that engage audiences both on-site and beyond the museum’s walls. Among the case studies will be Tate’s latest work in this area, including a Webby-award winning app and a multi-player game for mobiles." (3)

Konferensen "Tate Handheld" består av tre delar: dag 1 innehåller en workshop för inbjudna deltagare (4), dag två har rubriken "Museums and Mobiles in the Age of Social Media" (5).

Dag tre, "Mobile Standards Summit" (6), som är kostnadsfri och öppen för alla med intresse för mobil interpretation, kommer att vara en uppsamlingsdag med syfte att försöka formulera grunden till en digital standard för mobil museikommunikation:

"In the last 18 months literally dozens of new mobile platforms have entered the market, giving museums ever more options for planning, producing, and launching new experiences for visitors on their mobile devices. But how can we ensure that the content we create will outlive the technology and vendors we select today? A successful meta-data standard for mobile content would help us protect our investment in tomorrow’s mobile experiences." (7)

Tap-Tours ger mobil standard?
Ett förslag till ett kommande möjligt standardsspråk och informationsarkitektur för i första hand bärbara/mobila guide-tillämpningar, är TourML (8), en tillämpning av XML (9), utvecklad av Indianapolis Museum of Art (10) i USA, under namnet "Tap-Tours" (11). 

Utvecklingen kring mobil multimedia-kommunikation har ju i mångt och mycket handlat om de två dominerande formaten på marknaden för närvarande. Å ena sidan det mycket populära konsumentformatet iPhone (12) utvecklad av programföretaget Apple (13). Å andra sidan mobiltelefoner som stödjer plattformen Android (14).

Medan program ("appar") för iPhone-telefoner granskas noggrant och behöver godkkänd kod innan de får distribueras genom den enda användarkanalen för iPhone, dvs programportalen iTunes (15), så bygger Android på öppen källkod, som är en mindre styrd miljö. Och mera gratis..

Genom Andorid:s koppling till Google, finns även en tydlig tanke att innehåll/program för mobiler egentligen inte ska behöva vara skild från kod som utvecklas för webbläsare/mediaspelare på nätet - webben utgör då en samlande plattform för både fast och mobil kommunikation.  

Mind Map for Choosing a Platform. foto: cmalexander, flickr.com

Matnyttig Wiki-plats
Gensvaret efter första London-konferensen blev så stort att den tillfälliga forumsidan för konferensen, Tate Handheld Wiki, permanentades och är nu en ovärderlig resurs för aktuell forskning och utveckling kring mobil/interaktiv interpretation. Även för oss som inte har möjlighet att delta på plats i år…

Museums and Mobiles in the Age of Social Media
Mobile Standards Summit

Tate Handheld Conference Wiki

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 05: Ljud- & audioguider06: Digitalguider & mobilt11: Konferenser Comments Off