“Symphony of a Missing Room”

'Symphony of a Missing Room' Foto: John Gripenholm / Lundahl & Seitl

Under den pågående dans- och teaterfestivalen i Göteborg (1), framför dansgruppen Lundahl & Seitl (2) performanceverket "Symphony of a Missing Room" (3) på Göteborgs konstmuseum (4).

Föreställningen, som visas för ett begränsat antal personer åt gången, har den yttre formen av ljudguidad visning av konstmuseet, men är en upplevelse där både dansare/musiker samt publik deltar aktivt under verkets framförande.

"Besökaren följer instruktioner och blir verkets huvudperson genom att öppna olika ljudrum där relationen mellan subjekt och objekt smälter samman och osäkrar förhållandet mellan mening och meningsskapare, betraktare och betraktad." (5)

'Symphony of a Missing Room'. Foto: John Gripenholm / Lundahl & Seitl

'Symphony of a Missing Room'. Foto: John Gripenholm / Lundahl & Seitl

'Symphony of a Missing Room'. Foto: John Gripenholm /Lundahl & Seitl

Verket kan beskrivas som en form av "poetisk interpretation" av museers interpretation, en rumslig/sinnlig dekonstruktion av de budskap som förmedlas i museala minnesrum – egentligen en konstnärlig tolkning av museologisk kommunikation, där själva förflyttningen i tid och rum spelar en viktig roll. Med ljud, dans, ljus, musik, rumslighet utvecklar Lundahl & Seitl en spännande tanke om förändringar i museers förmedlingsprocesser. Verket blir även en kommentar till IKT:ns påverkan på kommunikation i museala rum:

"Over time, museums increasingly seek to intercept the observer, or visitor, recognizing that particularities of the visitor’s engagement with the museum alters their understanding of the work. And so within art today, the art object may no longer exist in isolation from its observers. Its existence is dependent on our sense modalities,shaped by cultural instructions and layered traditions of viewership and participation, which over the last 200 years, have massively evolved in relation the development of media technologies.
 
The history of museum display and its subtly shifting paradigms, might also reflect parallel shifts in science. We have moved away from a Newtonian physics independent of the ‘observer’, to a world understood according to a quantum mechanics, where physical reality is totally dependent on the place of the observer."
(6)

Föreställningen, som tidigare hållits på Nationalmuseum (7) i Stockholm, har gått för utsålda hus under dans- och teaterfestivalen. Gruppen turnerar för närvarande runt Europeiska museer med "Symphony of a Missing Room".  

'Symphony of a Missing Room'. Dansare med publik i trappa. Foto: John Gripenholm / Lundahl & Seitl

"Symphony of a Missing Room"
Youtube: "Symphony of a Missing Room"

Se även:
"24 Pictures at an Exhibition"
Wikipedia: Mussorgsky 

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 02: Utställningar & form05: Ljud- & audioguider12: Interpretation13: Museivetenskap Comments Off