Brittiska “Museums, Libraries & Archives Council” läggs ner

The Museums, Libraries and Archives Council

Brittiska regeringen föreslår i en proposition (1) nedläggning av statliga museirådet The Museums, Libraries & Archives Council, MLA (2). Nedläggningen motiveras med behovet av akuta nedskärningar av statliga utgifter och att samtidigt skapa effektivisering och prioritering av offentliga medel: "to focus efforts on front-line, essential services and ensure greater value for money" (3).

Även brittiska filmrådet, The UK Film Council (4) väntas avvecklas plus The Advisory Council on Libraries (5). Ytterligare statliga verk inom kulturområdet kommer att ses över för eventuell förändrad verksamhetsinriktning, bland annat English Heritage (6), den brittiska motsvarigheten till Riksantikvarieämbetet (7).

Kulturministern Jeremy Hunt skriver samtidigt i propositionen att statligt stöd kommer att fortsätta ges till musei-, arkiv och bibliotekssektorn, utan att detta stöd preciseras närmare.

Om förslaget hade lagts i Sverige så hade det betytt att Kulturrådet (8) lagts ner, även om dess organisation och inriktning är lite annorlunda jämfört med MLA. I Sverige saknas t ex en central myndighet för ABM-området.
Norska ABM-utvikling (9) skapades däremot 2003 efter förebild från MLA (10) – för övrigt föreslås även den att läggas ner 2011 av norska kulturministern (11).

En nedläggning av MLA kanske kommer att mildras lite av att Storbritannien har flera etablerade professionella nätverk och organisationer inom musei-, konst- och biblioteksyrken.

Den brittiska kulturen och samhället präglas också av ideella krafter, som med stort engagemang och kunnande håller kulturhistorier och platsminnen vid liv. Dvs kulturen spelar en aktiv roll för människor, utan att vara helt beroende av tjänstemän på ett statligt verk..

Man kan också säga att nedläggningsförslaget visar att kultur och särskilt kulturarvsfrågor som vanligt är måltavla för ekonomiska nedskärningar. Även kommunala museer i England kommer att drabbas av regeringens stora nedskärningar i kommunalstöd som gjordes nyligen.

Men förslaget är ändå förvånande, eftersom MLA:s fokus på strategisk förnyelse av ABM-sektorn har gynnat en bred tjänste- och företagarsektor. Detta kan väl inte vara negativt för en regering som vill stimulera företagande? Dessutom har samordningsinsatser prioriterats, just för att skapa synergier och mer effektiva kultursatsningar, i en redan begränsad statsbudget.
 Alla landets satsningar på besöksmål sedan millennieskiftet har dessutom inneburit uppsving för brittisk exportindustri: brittisk upplevelse- och mediadesign säljer..(12)

Återstår frågan om politiker inte ser att arkiv, museer och bibliotek nuförtiden inte är gamla, dammiga och tysta platser? Eller är de inte intresserade av att se?

MLA:s utvecklingsarbete har lyft fram lärande och satsningar på digital IKT inom kulturområdet. Det kanske tyvärr är så att det är svårt att visa snabba resultat av satsningar på livslångt lärande, inom en regerings mandatperiod eller två…tråkigt om denna grund nu skulle brytas upp igen.

Samordning, effektivisering och riktlinjer för ABM räcker inte. Nytänkande behövs för att mer aktivt involvera (läs: "sälja in") politiker i alla positiva samhällseffekter som kommer av kulturarvssektorn. Och då handlar det inte bara om ekonomi och "nyttoeffekter". Kommer förresten dessa frågor att komma upp i den svenska valrörelsen?

MLA

Se även:
"Sharper investments for changing times" (pdf)

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 01: Nyheter & saxat18: Diverse Comments Off