Mobila museiupplevelser

9 juni stod Världskulturmuseet (1) och Riksutställningar (2) som värdar för seminariet "Mobilguidesträff!", på VKM i Göteborg. Tillsammans med företaget Lubit (3) har de tagit fram mobiltelefons-tillämpningar för de två utställningarna "Jag vill ju bara ha respekt" (4) samt "Destination X" (5).

Under seminariedagen gavs presentationer på temat mobila och sociala medier, bland annat av Carl Heath från resurscentrat GR Upplevelsebaserat lärande (6) samt Anna Mighetto och Joel Wollter, från VKM:s marknadsavdelning, som redogjorde för museets kommunikationsstrategier. Dessutom gavs möjlighet att testa mobilguiden praktiskt i utställningarna.

Mobilguiden är resultatet av ett nytt samarbete mellan seminariets tre arrangörer. Målsättningen med projektet har varit att ta fram en mobil teknik som sedan ska kunna tillämpas av fler museer, det vill säga en skallösning som kan anpassas lokalt.

Projektet kan ses som en signal om RU:s föreslagna nya uppdrag och roll som stödresurs för utställningsinstitutioner (7). Seminariet arrangerades därför delvis även i ett marknadsförande syfte. Både VKM och RU betonade att guiden är under utveckling och var öppna för förslag från deltagarna.

Instruktionsskylt för mobilguiden i utställningen 'Jag vill ju bara ha respekt'.

Programmet var varierat och hade ett bra upplägg. Det uppstod också intressanta diskussioner kring presentationerna. De mobila och numera sociala medierna är enormt dynamiska miljöer, både för utvecklare och slutanvändare. Det är förstås svårt att inte ryckas med, fascineras av möjligheterna med trådlös kommunikationsteknik.

Några av utmaningarna som blev tydliga under dagen var de sammanhang som mobila tekniker tillämpas i. Det tekniska sammanhanget, utställningssammanhang och museiorganisationer påverkar på olika sätt hur väl de tekniska inslagen kan förhöja den tänkta upplevelsen för besökare.

* Mobiler
En mobiltelefon, är en mobiltelefon… är en smartphone…Vad som utvecklas för en mobil miljö innebär tyvärr inte automatiskt funktionalitet i alla mobiler som besökare har i fickan.. Mobilguiden fungerade t ex inte för iPhone eller Android-telefoner, vilka idag är mycket vanliga på marknaden.

På 1990-talet begränsades Internets möjligheter av skiftande funktionalitet mellan olika webbläsare. Idag finns fler mobilmärken och typmärken än det går att lägga på minnet, med skiftande kapacitet mellan de vanligast förekommande plattformarna.

Även om mobiler är allmänt utbredda, utgör de alltså inte i sig heltäckande (sk cross-platform) lösningar för museiguider. Det är svårt att exakt veta vilka lösningar som kommer att finnas kvar eller uppstå om bara ett par år. Mobilmarknaden drivs i första hand av kommersiella krav, vilket påverkar både museer och slutanvändare (där besökarna finns).

Carl Heath menade att vi knappast kommer att se en "normalisering" av nuvarande hastiga utveckling, snarare tvärtom. Utvecklingen är med andra ord alltid "in flux". Detta ställer nya krav på museer och kulturarvsorganisationer som beställare.

* Utställningssammanhanget
Den andra reflektionen under dagen rör utställningar som upplevelse- och lärandemiljöer. Besökare följer egna vägar i utställningar och spenderar i allmänhet kort tid där. Interaktiva moment bidrar till att förlänga utställningsbesök. Men utan direkt feedback från en installation går man som besökare i allmänhet vidare och utforskar något annat.

En telefonguide måste därför kunna installeras enkelt, för att ha en chans att bidra till förhöjande av besöket. Flera av oss som hade rätt mobilmodeller höll på länge för att försöka installera guiden i telefonerna, vilket tyvärr inte underlättades av nätverksstörningar denna dag (guiden laddas via Bluetooth och körs som en Java-applikation).

Besökaren behöver även veta hennes position i rummet kontra guiden, om innehållet refererar till fysiska objekt i rumsmiljön. Det sambandet var inte riktigt givet och kommer säkert att förbättras.

* Organisationsmiljön
Den tredje funderingen rör hur väl "marken" är förberedd inom organisationen.
Det var intressant att initiativet till mobilguiden kom från VKM:s pedagogiska avdelning, förhoppningsvis början på en ny tid för digital förmedling i landets museer?

Utvecklingsföretaget berättade samtidigt om den mycket korta uppdragstiden och bristen på färdigt utställningsunderlag för produktionen av guiden. Pedagogerna berättade i sin tur om hur svagt engagerade utställningsgruppen i övrigt var i mobilguidesprojektet, vilket måste ha varit en utmaning för alla.

Det är viktigt att möjligheter med ny teknik förankras praktiskt hos en arbetsgrupp, inklusive ledning.  Tid behövs för att tillägna sig nya verktyg efter medarbetares egna upplevelse- och lärostilar. Alla måste få möjlighet att skaffa sig en relation till olika tekniska lösningar, så att de blir begripliga och där sedan slutanvändarperspektivet kan följa som ett resonemang, baserat på egna upplevelser.

Frågan är om det går att starta ett teknikutvecklingsprojekt utan att ha ett grundat intresse för IKT? En av museets ansvariga berättade inledningsvis att de hade satt igång projektet eftersom museet "inte vill ha apparater och teknik, det blir mycket bättre om besökarna har med sig tekniken!"

Privata mobiler, mediaspelare etc har potential som verktyg för lärande. Men de innebär också att hela upplevelsemiljön vid t ex ett museum måste beaktas..inklusive alternativ för olika målgrupper.
 
Framtiden för digital förmedling via mobiler är spännande, förhoppningsvis kan diskussionerna fortsätta!

title="Lubit: Mobilguiden">Mobilguiden
Teknikpoolen, Riksutställningar

Se även:
Att välja teknik
Native Cross-platform Applications
Study of new technologies in museums – Part I

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 05: Ljud- & audioguider11: Konferenser14: Museipedagogik16: Interaktionsdesign Comments Off