Projekt i bild: “: And there was light”

':And There Was Light' - vepa för utställningen 

Den 20 mars invigdes vandringsutställningen ":And there  was light" (1) i Göteborg. Utställningen vill berätta om tre världsberömda renässanskonstnärer: Leonardo da Vinci (2),  Michaelangelo (3) samt Rafael (4). 

Konstnärerna levde och verkade i samma land, Italien, och möttes under sina liv, inte bara som kollegor utan även som varandras konkurrenter och rivaler. Deras arbeten påverkade inte bara konsten utan även kulturen, vetenskapen och samhällsbyggandet vid denna period och århundraden som följde efteråt (5 ).

Utställningen har marknadsförts aktivt och fått stor uppmärksamhet. Bland annat på grund av visning av ett tidigare okänt porträtt av den italienske konstnären Leonardo da Vinci (6), ett föremål inköpt av en privatsamlare som tidigare aldrig visats offentligt. Enligt arrangörerna är det också första gången som de tre konstnärerna visas i en gemensam utställning utanför Italien.

Originalverk, målningar, teckningar, skulpturer och skrifter kombineras med modeller och reproduktioner. Innehållet presenteras "med hjälp av modern multimediateknik och tar dig med på en häpnadsväckande resa" (7).

Florens-avdelning med Michaelangelo-skulptur

Platsen för utställningen är Eriksbergshallen på Hisingen, en mäss- och utställningshall i vad som tidigare var maskinverkstad på skeppsvarvet Eriksberg (8). Hallen användes under 1990-talet för stora utställningar, bland annat en vikingautställning, en om Skagenmålare samt en Leonardo da Vinci-utställning 1994. Miljön är även hemmahamn för det rekonstruerade ostindiefararskeppet och besöksmålet "Götheborg" (9).

Laddningsrack i entrén med 500 audioguide-enheter
 
Introduktionsbild till öppningsfilmen. Pilar åt två motsatta riktningar skapar onödig tvetydighet för besökare.

Transponderpunkt startar ljudspår i 'Voiceguide'

Hallens yta har delats in i tjugo sektioner, där besökarflödet följer en linjär tur från start till utgång. Entrérummet dubblerar även som utställningsbutik och praktisk modellverkstad, för skolgrupper och lov-verksamhet.

Förutom kortfattade skyltar vid de flesta föremålen saknar utställningen i sin helhet texter. Allt innehåll förmedlas med hjälp av en audioguide på svenska och engelska, kallad "Voiceguide", av modellen "Pick-up" (10) från Dataton (11). 

På flera platser finns bredbildsskärmar som visar bildspel samt illustrerar successivt en tänkt berättartråd. Den följer en tidslinje mellan städer som Rom, Florens och Milano och ger bakgrund till renässansen och den historiska miljö som konstnärerna verkade inom.
Vid valda sektioner, t ex montrar med äldre skrifter, kan besökare bläddra med pekskärm i virtuella digitaliserade kopior av skrifterna (12).

Två pekskärmar per monter ger fler besökare chans att utforska.

Del av utställningsrummet. Flera bildskärmar har högre placering än rekommenderat för fysisk tillgänglighet.

Titeln spelar på konstnärernas lyskraft genom historien. Själva utställningsmiljön är dock till stora delar genomgående dunkel med sparsam ljussättning av hänsyn till utställda originalverk.

Den dova belysningen med blå ledljus vid golvlister bidrar till high-tech-stämning. Men ingen miljö att läsa utställningstexter i, varför audioguider blir en kreativ lösning för att ta del av det berättade innehållet.

Samtidigt ökar sårbarheten när den bärande presentationen endast görs via ett media. Mörkret skapar tyvärr vissa problem eftersom flera sändarpunkter (transpondrar) helt enkelt inte är synliga för besökarna. Många transpondrar har dessutom en avig placering på sidoväggar eller mycket högt upp, vilket t ex märks i rummet med inledningsfilmen.

Punkterna är dock flyttbara och kanske kommer de att justeras så att de hamnar vid ingångar till de olika rummen, gärna belysta, eller direkt framför större tavlor och väggmotiv, så att de finns åtkomliga rakt framför besökarna på ett mera naturligt sätt.

Reproduktion av 'Skola i Aten'

Rummet är mörkt, allt ljus finns på konstverket, medan sidoväggar är i mörker. Ring som visar transpoderns placering på sidoväggen.

I utställningen finns dessutom bildskärmar på en höjd långt över rekommenderade synfält ur tillgänglighetssynpunkt för utställningar (13),  något som kanske också kommer att justeras.

Då och då var det även svårt att följa vad speakerrösten kommenterade i rumsavsnitten, främst tidsbilderna, som ibland hänvisade till motiv eller andra föremål i miljön men utan att be besökaren titta åt höger eller vänster och så vidare.

Modeller av Leonardo da Vincis konstruktionsritningar

Fullskalig reproduktion av David-staty. På golvet ett block äkta italiensk marmor.
 
Uppdelningen i individuella sektioner är en stor behållning, eftersom rummen inte har överlastats med föremål, vilket gör rundvandringen ledigare. Tidslinjen och porträtten av de tre konstnärerna kunde även ha varit tydligare, kanske t om personligare. Vilka var konstnärerna? Hur levde de? Hur tänkte de?

Besökare med utställningens 'Voiceguide'

Helheten känns mycket europeiskt saklig, en konstutställning med mästerverk, expertkommentarer i guiden samt kronologisk framställning. Samtidigt marknadsförs utställningen med bilder och grafik som associerar till mysterium, gåtor och tekniker – troligen inte opåverkat av populärkultur och en viss framgångsrik författare (14)?

Det är därför som utställningsskaparna kanske kunde ha arbetat lite mer kreativt kring sitt material. Avdelningen med den upptäckta Leonardo-tavlan kunde ha följts upp av ett intilliggande rum av typen ”CSI Art”, där besökare med interaktiva montrar själv kunde få undersöka och simulera den vetenskapliga analysen bakom tavlans undersökning, som här redovisas i planschform på väggen.

Under sommaren genomförs dock en undersökning i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola (15) och IKT-företaget Tobii (16). De kommer att intervjua utställningsbesökare och studera deras ögonrörelser framför valda konstverk med hjälp av digital utrustning, sk Eye tracker (17), specifikt utvecklad för användning i publika miljöer (18). Resultat kan sedan användas för forskning kring tillgänglig gränssnittsdesign, skyltning och visuell kommunikation inom många samhällsområden.
Med andra ord en förening av konst, vetenskap och forskning som säkert hade intresserat de tre mästarna…

Tack till Mats Rönngård, Excellent Exhibitions (19), för tillståndet att fotografera vid MuseiTekniks besök!

Fakta:

Vandringsutställning: ”:And there was light”, 20 mars – 15 augusti 2010

Arrangör: Excellent Exhibitions, i samarbete med Göteborg & Co och Göteborg Kultur

Innehållsproduktion:
Francesco Buranelli, Musei Vaticani samt Allessandro Vezzosi, Museo Ideale Leonardi da Vinci

Formgivning:
Tomas Gottmo / Groom

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 19: Projekt i bild Comments Off