Projekt i bild: Museo del baile flamenco

Museo del baile flamenco, Sevilla. Entrén.

Centralt beläget i Sevilla men bakom en diskret entré i en av stadens gränder, ligger Museo del baile flamenco (1).

Museet invigdes 2006 efter fyra år av planering, design samt ombyggnad av den inköpta fastigheten. Verksamheten drivs i privat regi och ägs av museets grundare, Flamenco-danserskan och koreografen Cristina Hoyos (2) och hennes familj.

I guideböcker beskrivs Museo del baile flamenco som ett interaktivt museum. Försteintendenten och den ena av museets två chefer, Dr Kurt Grötsch, vill hellre kalla det ett "experience museum":

- Själva konceptet tog ungefär två år att utveckla. Design-teamet byttes ut två gånger, innan vi kände att vi hade hittat rätt uttryck. Vi studerade flera andra museer, för att försöka utveckla ett interaktivt, eller upplevelsebaserat museum. En referensgrupp bestående av museologer från Spanien, Tyskland och Schweiz kommenterade förslagen efterhand, berättar Dr. Grötsch för MuseiTeknik.

-Däremot testade vi aldrig idéerna med besöksmålgrupper, vilket så här i efterhand var lite riskabelt. Men vår stora framgång och besökssiffrorna är ett bevis på att upplägget var det rätta.

Barnverksamhet, första lördagen i varje månad

Förutom permanenta och tillfälliga utställningar (huvudsakligen konst, fotografi och grafik) innehåller museet arkiv, bibliotek, scen, butik samt salar för kurser i flamencodans, sång, gitarr och rytm. Kvällstid arrangeras uppträdanden på scenen i husets innergård. Helger och lov bedriver museet en aktiv barn- och skolverksamhet, i samarbete med regionen Andalusiens kulturenhet.

I hela museet betonas flamenco som en kulturform, som inte enbart består av musik utan som är en integrerad del av stadens Sevillas, Andalusiens och idag även hela Spaniens identitet.

Det var även grundaren Cristina Hoyas vision, att berättelsen om hela flamencokulturen behöver skildras nyanserat, bevaras och inte minst lyftas in i samtiden, där flamenco möter såväl balettdans som performance-uttryck.

Foto ur museets samlingar. 1965: La Chunga en el barrio de Barracas de Montjuich

Arbetet med ljud, ljus och bild är dramaturgiskt medvetet i alla utställningsdelar, ett form av berättarskikt som successivt avtäcks.

Utställningsytorna på första våningen följer byggnadens kvadratiska form runt innergården vilket innebär att varje utställningsrum har rektangulär, avlång form. Besökare går i sekventiell ordning, från rum till rum.

Tanken är att starta en kronologisk resa, från historisk tid till nutid (även här är skyltningen diskret, så det är lätt att instinktivt gå till höger vilket innebär att besökaren hamnar i sista utställningsdelen, istället för i den första, till vilken man måste gå till vänster..)

Flamencons ursprung? A/V-installation med projektion och musik

Detalj av animerad figur projicerad på vepa

Utställningsdelen i första rummet börjar med ett multimediabildspel om flamencokulturens ursprung.
Den loopade visningen består av en koreograferad växling mellan animerade projektioner på tunna skynken samt en back-projection i fonden. De animerade figurerna är hämtade ur motiv från olika medelhavsländers kultur och visar historiska bilder av romer. Bildspelet berättar endast med färg, rörelse, ljud och diskret grafik – utan tal.

Historiska nedslag och kommentarer fortsätter i ett antal multimediatablåer som spelas upp genom en skicklig växling mellan belysta motiv på rumshöga bildvävsramar. Motivbelysningen släcks ner och en film startar på en skärm monterad bakom väven. Användaren startar sekvensen på en liten touchkontroll och kan välja spansk, fransk, tysk, engelsk, kinesisk eller japansk speaker.

Touchkontroll, multimediatablåer

Besökare vid multimediatablå, en installation bestående av vävduk med motiv,  plattskkärm samt ljuddusch.

Tablå spelas upp bakom den nedsläckta motivduken.

I nästa rum spelas en storbildsprojektion av dansande personer upp på långväggen, genom fyra synkroniserade projektorer. Filmen illustrerar flamencons typiska rörelser och steg. Enstaka föremål visas i glasmontrar undertill.

På motsatta sidan står fyra multimediastationer som beskriver och förklarar flamencons rörelser, med text och animation. Även här väljer besökare mellan sex olika språk. Applikationen styrs med trackball och ljudet spelas i hörlurar. Skärmbilden projiceras snett underifrån på en frostad yta i glaset. En flott lösning men inverkar även på läsvänligheten eftersom projektorlampan hela tiden syns bakom glasskivan. Tyvärr saknas sittplatser vilket hade varit önskvärt när det handlar om att läsa igenom rikt materialinnehåll.

Dansprojektion på långvägg

Multimediastation med back projection på glasskiva

Del av föremålsutställningen.

Föremål, i form av kläder, personliga tillhörigheter, dokument som tillhört historiska flamenco-personligheter visas i nästa rum. Också här är det dramaturgiska tablåtänkandet tydligt. Montrarna saknar textskyltar, istället finns information om föremålen och monterns tema i pekskärmsapplikationer.

Vid tryck på ett monterföremål som även visas på skärmen, tänds en ljusspot på föremålet samtidigt som en speaker berättar. Ljudet förlyttas runt montern med hjälp av olika positionerade högtalare på monterns golv. Korta texter på skärmen kompletterar berättelsen.

Pekskärmsapplikation i föremålsmonter.

Högtalarinstallation för dramaturgiskt ljud i montrar.

Utställningarna avslutas med ett rum med en suggestiv film projicerad synkroniserat på rummets alla väggar, ett dansframträdande med Cristina Hoyas. Surroundljud förstärker känslan av att befinna sig mitt i den intensiva dansen, nästan som en dansare.

- Utställningarnas multimedia består främst av Flash, producerade av företagen Tiquitoc and VITELSA. För de synkroniserade projektionerna användes digitala presentationssystem, bland annat Alcorn Macbride, avslutar museichefen Dr. Grötsch.

Våning två rymmer tillfälliga utställningar, bland annat en fotoutställning. I gatuplanet ligger förutom butiken, arkivet och biblioteket, ett slags faktarum som öppnas efter överenskommelse.
I museibyggnaden finns även enstaka pekskärmar med en katalog över historiska och nu levande flamencopersonligheter. Innehållet hämtas ur webbresursen flamenco-world.com (3)

Entréavgiften är 10 € för vuxna, 6 € för barn.

Detalj ur tavla i tillfällig utställningen på Museo del baile flamenco.


Fakta:

Museo del baile flamenco

Utställningskoncept: Tina Panadero och Kurt Grötsch

Innehållsproduktion: José Luis Ortiz Nuevo och Cristina Hoya

Design: David Perez /Tiquitoc

IKT-produktion: Tina Panadero, David Peez/Tiquitoc samt VITELSA

Utställningsbudget: 1,9 miljoner €

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 19: Projekt i bild 1 kommentar

Mycket kloka tips! Det finns ibland en onödig oro hos Web 1.0-organisationer att en Web 2.0-satsningen ska ta mycket tid och resurser i anspråk och/eller kan resultera i att oönskat material kopplas av användare till museets egna information. Bägge orosmolnen är överdrivna och definitivt hanterbara. Det första genom att just använda existerande tjänster istället för att bygga egna, det andra styrs mest genom den ton organisationen själv sätter, men också genom de modereringsverktyg som alla Web 2.0-tjänster har. Vad gäller den arbetstid som kan går åt har Nina Simone skrivit ett bra inlägg på sin blogg. Se länk.